sunnuntaina, 21.10.2018

Uskonpuhdistuksen muistopäivä


Matt. 5:13
Jeesus sanoo:
"Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: se heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa."

Virsi 170:2
On turha oma voimamme
vääryyden valtaa vastaan.
Me turman vallat voitamme
Herrassa ainoastaan.
Hän, Kristus, kuningas,
on voitonruhtinas,
lyö joukot helvetin,
ne tallaa jalkoihin
ja voiton meille saattaa.

maanantaina, 22.10.2018


Ps. 119:46
Kuninkaittenkin edessä
kerron arkailematta sinun liitostasi.


tiistaina, 23.10.2018


Jer. 17:7-8
Siunattu on se mies,
joka luottaa Herraan
ja panee turvansa häneen!
Hän on kuin puron partaalle istutettu puu,
joka kurottaa juurensa veteen.


keskiviikkona, 24.10.2018

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä


Gal. 3:28
Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.


torstaina, 25.10.2018


1 Kor. 3:11
Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea.


perjantaina, 26.10.2018


Ps. 46:2
Jumala on turvamme ja linnamme,
auttajamme hädän hetkellä.


lauantaina, 27.10.2018


Matt. 5:16
Jeesus sanoo:
"Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa."


sunnuntaina, 28.10.2018

23. sunnuntai helluntaista


Matt. 6:14
Jeesus sanoo:
"Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi."

Virsi 442:2
Herran kansan matkasaattoon
kaste liitti meidätkin
armahtamaan toisiamme,
luomaan rauhaa riitoihin.

maanantaina, 29.10.2018


Sananl. 10:12
Viha ajaa ihmiset toisiaan vastaan,
rakkaus peittää paljotkin rikkomukset.


tiistaina, 30.10.2018


Jes. 64:5
Kuin saastaa me olemme olleet,
kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme.
Me kaikki olemme kuin kuihtuneita lehtiä,
ja syyllisyytemme pyyhkäisee meidät pois kuin tuuli.


keskiviikkona, 31.10.2018


Fil. 1:6
Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.


torstaina, 01.11.2018


Ps. 133:1
Miten hyvä ja kaunis onkaan
veljesten yhteinen, sopuisa elämä!


perjantaina, 02.11.2018


Ps. 119:165-166
Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, elävät rauhassa,
mikään ei horjuta heitä.
Herra, minä luotan siihen, että sinä pelastat minut.
Minä teen sinun käskyjesi mukaan.


lauantaina, 03.11.2018

Pyhäinpäivä


Matt. 5:3-4
Jeesus sanoo:
"Autuaita ovat hengessään köyhät,
sillä heidän on taivasten valtakunta.
Autuaita murheelliset:
he saavat lohdutuksen."

Virsi 626:1
Tuolla taivaan asunnoissa
autuaissa Jumalan
itku on ja murhe poissa,
siellä ilo ainian.
Oi, jos sinne minäkin
murheen maasta pääsisin!

sunnuntaina, 04.11.2018

24. sunnuntai helluntaista


Matt. 17:25-26
Jeesus kysyi:
"Mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta lapsiltaan vai vierailta?" "Vierailta", vastasi Pietari.

Virsi 522:1
Anna, Herra, kansallemme
oikeudentuntoa,
alttiutta voidaksemme
toisiamme palvella.
Kitke meistä kateus,
kylvä totuus, rakkaus.

maanantaina, 05.11.2018


Jer. 29:11
Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia:
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.


tiistaina, 06.11.2018


Ps. 75:5-6
Mahtailijoille minä sanon: "Älkää mahtailko!"
ja jumalattomille: "Älkää ylvästelkö!
Älkää korottako itseänne,
älkää puhuko röyhkeästi ja uhmaillen."


keskiviikkona, 07.11.2018


Room. 13:1
Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa.


torstaina, 08.11.2018


Ps. 147:13
Herra vahvistaa sinun porttiesi salvat,
hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi.


perjantaina, 09.11.2018


Ps. 75:10-11
Minä ylistän iäti Herraa,
laulan kiitosta Jaakobin Jumalalle.
Hän murtaa jumalattomien mahdin,
mutta vanhurskas kohoaa kunniaan.


lauantaina, 10.11.2018


Room. 13:7
Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.


sunnuntaina, 11.11.2018

25. sunnuntai helluntaista


Luuk. 20: 37-38
Herra on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Hänelle kaikki ovat eläviä.

Virsi 612:10
Yksi säilyy: sana Herran,
vaikka kerran
maa ja taivas katoaa.
Elämässä ikuisessa,
autuudessa
Herran kansa olla saa.

maanantaina, 12.11.2018


Ps. 49:16
Jumala lunastaa minut,
hän tempaa minut tuonelan otteesta.


tiistaina, 13.11.2018


Saarn. 12:7
Tomu palaa maahan, josta se on tullut.
Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut.


keskiviikkona, 14.11.2018


2 Tim. 4:6-7
Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni.


torstaina, 15.11.2018


Job 19:25
Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä.


perjantaina, 16.11.2018


Ps. 126:5-6
Jotka kyynelin kylvävät,
ne riemuiten korjaavat.
Jotka itkien menevät kylvämään
vakkaansa kantaen,
ne riemuiten palaavat kotiin
lyhteet sylissään.


lauantaina, 17.11.2018


Luuk. 20:36
"He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia."


sunnuntaina, 18.11.2018

Valvomisen sunnuntai


Matt. 24:36-37
"Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee."

Virsi 163:1
"Herätkää!" niin huuto kaikaa,
"ei enää unta eikä aikaa!"
Se ääni kuullaan haudoissa.
Lunastetut, havahtukaa,
Jumalan lapset, kokoontukaa
maailman Herran kutsusta!
Yö kuoleman on nyt
iäksi päättynyt,
halleluja!
Valmistukaa
ja katsokaa:
iäinen päivä kohoaa.

maanantaina, 19.11.2018


2 Piet. 3:13
Me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee.