Dagens ord 3 mån framåt

Torsdag 18.01.2018

Vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.
Joh 1:14

Fredag 19.01.2018

Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro.
Heb 13:7

Lördag 20.01.2018

"Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren."
Luk 4:18-19

Söndag 21.01.2018

På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta. Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner.
Mark 1:32,34

Måndag 22.01.2018

Himlen förkunnar hans rättfärdighet,
hans härlighet skådas av alla folk.
Ps 97:6

Tisdag 23.01.2018

Ja, Herren skaffar rätt åt sitt folk
och förbarmar sig över sina tjänare,
då han ser att de inte orkar mer,
att det är ute med hög som låg.
5 Mos 32:36

Onsdag 24.01.2018

Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.
2 Kor 1:4

Torsdag 25.01.2018

Ty du, Herre, är den Högste,
upphöjd över jorden,
högt över alla gudar.
Ps 97:9

Fredag 26.01.2018

Nya släkten skall prisa Herren, när han ser ner från sin heliga höjd,
när Herren från himlen blickar mot jorden,
lyssnar till fångarnas jämmer
och friger dem som är dömda att dö.
Ps 102:19-21

Lördag 27.01.2018

Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus.
2 Kor 1:5

Måndag 29.01.2018

Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Ps 13:6

Tisdag 30.01.2018

Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat.
1 Sam 16:7

Onsdag 31.01.2018

Guds beslut att välja fritt skulle stå fast och gärningar ingenting betyda, endast han själv, han som kallar.
Rom 9:11-12

Torsdag 01.02.2018

Stor är din godhet,
som du sparat åt dina trogna
och som du ger i allas åsyn
åt dem som tar sin tillflykt till dig.
Ps 31:20

Fredag 02.02.2018

Jag har dig kär, Herre, min styrka, Herre, min klippa, min borg och min räddare, min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka värn, min fristad.
Ps 18:2-3

Lördag 03.02.2018

Herren säger till Mose: "Jag skall förbarma mig över vem jag vill och vara barmhärtig mot vem jag vill." Alltså kommer det inte an på människans vilja eller strävanden utan på Guds förbarmande.
Rom 9:15-16

Söndag 04.02.2018

Jesus svarade: "Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går."
Joh 12:35

Måndag 05.02.2018

Vakna! Varför sover du, Herre?
Res dig! Stöt inte bort oss för alltid!
Grip in, kom till vår hjälp,
befria oss, du som är god!
Ps 44:24,27

Tisdag 06.02.2018

Vi har hört, o Gud,
våra fäder har berättat för oss
om dina gärningar på deras tid,
dina dåd i forna dagar.
Ps 44:2

Onsdag 07.02.2018

Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror.
1 Kor 1:20-21

Torsdag 08.02.2018

De ord Herren har talat till er är ande och liv.
Joh 6:63

Fredag 09.02.2018

De tog inte landet med sitt svärd,
deras egen kraft gav dem inte seger
men din hand, din kraft och din gunst,
ty du älskade dem.
Ps 44:4

Lördag 10.02.2018

För de kallade, judar som greker, är Kristus Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna.
1 Kor 1:24-25

Söndag 11.02.2018

Jesus sade till sina lärjungar:
"Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav."
Mark 10:43-44

Måndag 12.02.2018

Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.
Ps 31:3

Tisdag 13.02.2018

Alltså skall jag döma er, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall.
Hes 18:30

Onsdag 14.02.2018

När nu Kristus har lidit med sin kropp skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda.
1 Pet 4:1

Torsdag 15.02.2018

Hjälp oss, Gud, vår räddare,
så att ditt namn blir förhärligat.
Befria oss och förlåt våra synder,
ditt namn till ära.
Ps 79:9

Fredag 16.02.2018

Förbarma dig, Gud, förbarma dig!
Jag flyr till dig, i dina vingars skugga tar jag min tillflykt tills faran har dragit förbi.
Ps 57:2

Lördag 17.02.2018

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Ps 130:1-2

Söndag 18.02.2018

Anden drev Jesus ut i öknen, och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.
Mark 1:12-13

Måndag 19.02.2018

Han åkallar mig, och jag svarar honom,
jag är med honom i nöden,
jag befriar honom och ger honom ära.
Ps 91:15

Tisdag 20.02.2018

Tvätta er, rena er!
Låt mig slippa se era illdåd.
Sluta göra det onda.
Jes 1:16

Onsdag 21.02.2018

Eftersom Jesus själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.
Heb 2:18

Torsdag 22.02.2018

Människan lever inte bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren.
5 Mos 8:3

Fredag 23.02.2018

Herren skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går. De bär dig på sina händer,
så att du inte stöter foten mot någon sten.
Ps 91:11-12

Lördag 24.02.2018

Om ni villigt lyder mig skall ni få njuta det goda i landet, men om ni trotsar och vägrar
skall ni bli svärdets byte. Herren har talat.
Jes 1:19-20

Söndag 25.02.2018

Jesus sade till Simon:
"Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek."
Luk 7:47

Måndag 26.02.2018

Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Ps 25:6

Tisdag 27.02.2018

Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Ps 25:4

Onsdag 28.02.2018

Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag.
Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.
Jak 1:2-3

Torsdag 01.03.2018

Vem kan beskriva Herrens storverk,
vem kan prisa allt han har gjort?
Ps 106:2

Fredag 02.03.2018

Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.
Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Ps 25:7-8

Lördag 03.03.2018

Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.
Jak 1:5

Söndag 04.03.2018

Jesus sade:
"Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader."

Joh 8:47

Måndag 05.03.2018

Min blick är ständigt fäst på Herren,
det är han som löser min fot ur snaran.
Ps 25:15

Tisdag 06.03.2018

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:
"De ville inte lyssna till mig, inte höra på mig. De var styvnackade och bar sig värre åt än sina fäder."
Jer 7:26

Onsdag 07.03.2018

Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den Onde kan inte röra dem.
1 Joh 5:18

Torsdag 08.03.2018

Vi ser mot Herren, vår Gud,
och hoppas på hans nåd.
Ps 123:2

Fredag 09.03.2018

Vänd dig till mig, var barmhärtig,
ty jag är ensam och betryckt.
Lindra mitt hjärtas plåga,
för mig ut ur mitt trångmål.
Ps 25:16-17

Lördag 10.03.2018

Vi vet att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet.
1 Joh 5:20

Söndag 11.03.2018

Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.
Joh 6:51

Måndag 12.03.2018

Gläds med Jerusalem,
jubla över henne,
alla som älskar henne.
Jes 66:10

Tisdag 13.03.2018

Kom, alla ni som törstar,
kom hit och få vatten,
kom, även om ni inte har pengar!
Förse er med säd, så att ni får äta!
Kom och få säd utan pengar,
vin och mjölk utan att betala!
Jes 55:1

Onsdag 14.03.2018

Och han sade till mig: "Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten."
Upp 21:6

Torsdag 15.03.2018

Allas ögon är vända mot dig,
och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand
och stillar allt levandes hunger.
Ps 145:15-16

Fredag 16.03.2018

Lyckliga de som har sin styrka i dig,
de som gärna drar upp till templet.
När de går genom Bakaträdens dal
blir den en flödande källa,
höstregnet fyller den med välsignelse.
Ps 84:6-7

Lördag 17.03.2018

Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd, er lön på sådant som inte mättar?
Lyssna till mig, så får ni äta gott
och njuta av feta rätter.
Jes 55:2

Söndag 18.03.2018

Ängeln sade: "Var hälsad Maria, du högt benådade! Herren är med dig. Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig."
Luk 1:28,42

Måndag 19.03.2018

Skaffa mig rätt, o Gud,
ta dig an min sak!
Rädda mig från ett trolöst folk.
Ps 43:1

Tisdag 20.03.2018

Ni vänder allting upp och ner!
Är leran jämställd med krukmakaren?
Skall verket säga om mästaren:
”Han har inte gjort mig”?
Skall det som formats av lera
säga om honom som formade det:
”Han kan ingenting”?
Jes 29:16

Onsdag 21.03.2018

När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom.
1 Pet 2:4

Torsdag 22.03.2018

Herre, rädda mig från mina fiender,
jag flyr till dig.
Ps 143:9

Fredag 23.03.2018

Du är min Gud, min tillflykt.
Varför har du stött bort mig?
Varför måste jag gå sörjande,
plågad av fiender?
Ps 43:2

Lördag 24.03.2018

Ve dem som i dolda djup
vill gömma sina planer undan Herren
och utför sina gärningar i mörkret,
dem som säger:
"Ingen ser oss, ingen vet!"
Jes 29:15

Söndag 25.03.2018

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.
Sak 9:9

Måndag 26.03.2018

Han gjorde sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.
Fil 2:8

Tisdag 27.03.2018

Min tjänare skall ha framgång,
han skall bli upphöjd, mäktig och ärad.
Många förfärades över honom,
så vanställt var hans yttre,
så föga mänskligt hans utseende.
Jes 52:13-14

Onsdag 28.03.2018

Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne.
Rom 5:6

Torsdag 29.03.2018

Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp?
1 Kor 10:16

Fredag 30.03.2018

Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
Jes 53:6

Lördag 31.03.2018

Jag vet att min befriare lever och till sist skall träda fram på jorden.
Job 19:25

Söndag 01.04.2018

Han skall utplåna döden för alltid.
Herren Gud skall torka tårarna från alla kinder
och göra slut på sitt folks förnedring
överallt på jorden.
Herren har talat.
Jes 25:8

Måndag 02.04.2018

Herren har verkligen blivit uppväckt!
Luk 24:34

Tisdag 03.04.2018

Medan de ännu talade stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: "Frid över er!"
De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg.
Luk 24:36-37

Onsdag 04.04.2018

Petrus sade:
"David var ju profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en ättling till honom på hans tron. Därför var det Messias uppståndelse han förutsade.
Apg 2:30-31

Torsdag 05.04.2018

Sedan visade Jesus sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.
Mark 16:14

Fredag 06.04.2018

Stora är de ting du har gjort,
dina under, Herre, min Gud,
och dina planer med oss.
Ingen kan mäta sig med dig.
Jag vill tala och berätta om dem,
men de är fler än jag kan räkna.
Ps 40:6

Lördag 07.04.2018

Det fanns just då en känd fånge som hette Jesus Barabbas. När folket nu var samlat frågade Pilatus: ”Vem vill ni att jag skall frige, Jesus Barabbas eller den Jesus som kallas Messias?”
Matt 28:16-17

Söndag 08.04.2018

"Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem."
Luk 24:46-47

Måndag 09.04.2018

Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.
1 Pet 2:2

Tisdag 10.04.2018

Så säger Herren Sebaot:
"Liksom ert namn har varit en förbannelse bland folken, ni judeer och israeliter, så skall det nu bli en välsignelse när jag räddat er. Var inte ängsliga, fatta mod!"
Sak 8:13

Onsdag 11.04.2018

Vi förkunnar alltså för er detta budskap: Löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå.
Apg 13:32-33

Torsdag 12.04.2018

Jesus stod mitt ibland dem och sade: "Frid åt er alla."
Joh 20:26

Fredag 13.04.2018

Dödens snaror omgav mig,
dödsrikets fasor nådde mig,
jag var i nöd och förtvivlan.
Jag åkallade Herren:
Herre, rädda mitt liv!
Ps 116:3-4

Lördag 14.04.2018

Herren är nådig och rättfärdig,
vår Gud är barmhärtig.
Herren bevarar de oskyldiga,
jag var hjälplös, och han räddade mig.
Kom till ro, min själ,
Herren har varit god mot mig.
Ps 116:5-7

Söndag 15.04.2018

Jesus säger:
"Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare.
Men den som går in genom grinden är fårens herde."
Joh 10:1-2

Måndag 16.04.2018

Herrens kärlek fyller hela jorden.
Genom Herrens ord blev himlen till.
Ps 33:5-6

Tisdag 17.04.2018

Herre, valla ditt folk med din herdestav,
den hjord som är din egendom
och lever ensam i en vildmark
omgiven av odlat land.
Låt den få beta i Bashan och Gilead
som i forna dagar.
Mik 7:14

Onsdag 18.04.2018

Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.
Heb 13:20-21

rss