Dagens ord 3 mån framåt

Söndag 22.07.2018

Jesus säger:
"Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund."
Matt 7:24

Måndag 23.07.2018

Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
ge mig vishet i mitt innersta.
Ps 51:8

Tisdag 24.07.2018

Herren säger:
Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland er på denna plats."
Jer 7:3

Onsdag 25.07.2018

Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren.
Heb 12:14

Torsdag 26.07.2018

Jag vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud, den trofasthet som endast du kan visa.
Ps 71:16

Fredag 27.07.2018

Om än de gudlösa växer som gräs
och ogärningsmännen blomstrar,
skall de ändå förgöras för alltid.
Ps 92:8

Lördag 28.07.2018

Se till att ingen gör sig skyldig till otukt eller gudlöshet som Esau, som för ett enda mål mat sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:16

Söndag 29.07.2018

Jesus säger:
"Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera."
Luk 12:48

Måndag 30.07.2018

Herre, låt mitt rop tränga fram till dig,
ge mig förstånd, som du har sagt.
Ps 119:169

Tisdag 31.07.2018

Neka ingen en skälig gåva
när det står i din makt att hjälpa."
Ords 3:27

Onsdag 01.08.2018

Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Heb 10:24

Torsdag 02.08.2018

Rättfärdig är du, Herre,
och rättvisa dina lagar.
Ps 119:137

Fredag 03.08.2018

Led mina steg, som du har lovat,
låt ingen ondska få makt över mig.
Ps 119:133

Lördag 04.08.2018

Låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.
Heb 10:25

Söndag 05.08.2018

Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan som under upproret.
Heb 3:15

Måndag 06.08.2018

Lyckligt det folk som har Herren till Gud,
det folk han valt till sin egendom!
Ps 33:12

Tisdag 07.08.2018

Hör, mitt folk, jag vill varna dig!
Om du ändå ville höra mig, Israel!
Ingen främmande gud får finnas hos dig,
en utländsk gud får du inte tillbe.
Ps 81:9-10

Onsdag 08.08.2018

Vilka gällde eden att de inte skulle komma in i hans vila, om inte dem som hade vägrat att lyda? Så ser vi att det var för sin otro som de inte kunde komma in.
Heb 3:18-19

Torsdag 09.08.2018

Sök Herren medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Jes 55:6

Fredag 10.08.2018

Mitt folk hörde inte på mig,
Israel ville inte veta av mig.
Då lät jag dessa förstockade hållas,
de fick följa sina egna planer.
Ps 81:12-13

Lördag 11.08.2018

Om ändå mitt folk ville höra mig,
om Israel ville följa min väg!
Då skulle jag genast kväsa deras fiender,
gripa in mot deras motståndare.
Ps 81:14-15

Söndag 12.08.2018

Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.
Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.
Matt 23:11-12

Måndag 13.08.2018

Det offer du begär är ett förkrossat hjärta,
en krossad och nedbruten människa
förkastar du inte, o Gud.
Ps 51:19

Tisdag 14.08.2018

Herren Sebaot har bestämt en dag
med dom över allt som är övermodigt och stolt, över allt som skjuter i höjden och yvs,
Jes 2:12

Onsdag 15.08.2018

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss.
1 Joh 1:8

Torsdag 16.08.2018

Herre, öppna min mun,
jag vill sjunga ditt lov.
Ps 51:17

Fredag 17.08.2018

Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
ge mig vishet i mitt innersta.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Ps 51:8,12

Lördag 18.08.2018

Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
1 Joh 1:9

Söndag 19.08.2018

Jesus sade: "Till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser skall se och de som ser skall bli blinda."
Joh 9:39

Måndag 20.08.2018

Vem kan beskriva Herrens storverk,
vem kan prisa allt han har gjort?
Ps 106:2

Tisdag 21.08.2018

Herre, min Gud, jag ropade till dig
och du gjorde mig frisk.
Ps 30:3

Onsdag 22.08.2018

Petrus sade till den lame mannen: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!"
Apg 3:6

Torsdag 23.08.2018

Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.
Mark 7:37

Fredag 24.08.2018

Du vände min dödsklagan i dans,
du tog av mig sorgens dräkt
och klädde mig i glädje.
Ps 30:12

Lördag 25.08.2018

Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar.
Ps 146:7-8

Söndag 26.08.2018

"Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på."
Mark 12:43-44

Måndag 27.08.2018

Herre, låt inte de hjälplösa gå besvikna bort,
låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!
Ps 74:21

Tisdag 28.08.2018

Det går väl för den som gärna ger lån
och är redlig i allt han gör.
Ps 112:5

Onsdag 29.08.2018

Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.
Rom 13:10

Torsdag 30.08.2018

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem."
Matt 7:12

Fredag 31.08.2018

Den rättfärdige strör gåvor över de fattiga,
hans lycka varar för alltid,
han blir upphöjd och ärad.
Ps 112:9

Lördag 01.09.2018

Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.
Rom 13:8

Söndag 02.09.2018

Jesus säger:
"Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila."
Matt 11:28

Måndag 03.09.2018

Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste.
Ps 92:2

Tisdag 04.09.2018

När vår skuld blir oss för tung
förlåter du oss.
Ps 65:4

Onsdag 05.09.2018

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.
1 Thess 5:16-18

Torsdag 06.09.2018

Halleluja!
Det är gott att sjunga vår Guds lov,
lovsång är skön och ljuvlig.
Ps 147:1

Fredag 07.09.2018

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Ps 136:1

Lördag 08.09.2018

Pröva allt. Ta vara på det som är bra,
och avhåll er från allt slags ont.
1 Thess 5:21-22

Söndag 09.09.2018

Jesus säger:
"Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara."
Matt 6:20-21

Måndag 10.09.2018

Kasta din börda på Herren,
han skall sörja för dig.
Ps 55:23

Tisdag 11.09.2018

Ni skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få."
Apg 20:35

Onsdag 12.09.2018

Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver.
1 Tim 6:17

Torsdag 13.09.2018

Lugn! Besinna att jag är Gud,
upphöjd över folken, upphöjd över jorden.
Ps 46:11

Fredag 14.09.2018

Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.
Ps 86:5

Lördag 15.09.2018

Jesus säger:
"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."
Matt 6:24

Söndag 16.09.2018

Jesus säger:
"Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill."
Joh 5:21

Måndag 17.09.2018

Du har räddat mig från döden,
räddat mig från att falla.
Ps 56:14

Tisdag 18.09.2018

Herre, ge oss välgång,
allt vad vi gör är ditt verk.
Jes 26:12

Onsdag 19.09.2018

För mig är livet Kristus och döden en vinning.
Fil 1:21

Torsdag 20.09.2018

Jag ropade till Herren i min nöd
och han svarade mig.
Jona 2:3

Fredag 21.09.2018

Visa mig, Herre, din väg,
så att jag kan vandra i din sanning.
Ps 86:11

Lördag 22.09.2018

Vakna och jubla, ni som vilar i mullen!
Ty din dagg är en ljusets dagg,
du låter den falla över skuggornas land.
Jes 26:19

Söndag 23.09.2018

Jesus sade åt fariséerna och de skriftlärda: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.
Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.     
Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler."
Mark. 7:6-8

Måndag 24.09.2018

Ditt ord är en lykta för min fot,
ett ljus på min stig.
Ps 119:105

Tisdag 25.09.2018

Herren säger:
"Tvätta er, rena er!
Låt mig slippa se era illdåd.
Sluta göra det onda."
Jes 1:16

Onsdag 26.09.2018

Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra.
Gal 5:25-26

Torsdag 27.09.2018

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Ps 136:1

Fredag 28.09.2018

Av dina befallningar får jag förstånd,
därför hatar jag lögnens alla vägar.
Ps 119:104

Lördag 29.09.2018

Jesus sade till fariseerna: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten."
Mark 2:27-28

Söndag 30.09.2018

Jesus sade:
"Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket."
Matt 18:3-4

Måndag 01.10.2018

Ge mig förstånd att lyda din lag,
att hålla den helt och fullt.
Ps 119:34

Tisdag 02.10.2018

Lycklig den vars liv är fläckfritt,
den som följer Herrens lag.
Ps 119:1

Onsdag 03.10.2018

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.
Rom 10:9

Torsdag 04.10.2018

Underbara är dina lagbud,
därför lyder jag dem.
Ps 119:129

Fredag 05.10.2018

Om jag bara kunde stå fast i min strävan
att hålla dina stadgar!
Då behövde jag inte blygas
när jag betraktar alla dina bud.
Ps 119:5-6

Lördag 06.10.2018

Alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom.
Skriften säger ju: "Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad."
Rom 10:12-13

Söndag 07.10.2018

Några i hopen som hörde Jesus sade: "Han måste vara Profeten",
och några sade: "Han är Messias." Men andra sade: "Inte kommer väl Messias från Galileen?"
Joh 7:40-41

Måndag 08.10.2018

Du, Herre, härskar för evigt,
och släkte efter släkte åkallar dig.
Ps 102:13

Tisdag 09.10.2018

Vi skall berätta för kommande släkten
om Herrens ära och hans makt
och om de under han gjort.
Ps 78:4

Onsdag 10.10.2018

Ni, som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp.
Kol 1:21-22

Torsdag 11.10.2018

Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.
Ps 118:16

Fredag 12.10.2018

Håll fast vid er tro, ha en stadig grund och vik inte från det hopp ni har fått höra om i evangeliet.
Kol 1:23

Lördag 13.10.2018

Mose bad för folket, och Herren sade till Mose: "Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten skall se på den, så får han leva."
4 Mos 21:7-8

Söndag 14.10.2018

Jesus säger:
"En tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom.
Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så."
Joh 13:16-17

Måndag 15.10.2018

Gud välsignar oss,
och hela jorden skall frukta honom.
Ps 67:8

Tisdag 16.10.2018

Nådig och barmhärtig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Ps 145:8

Onsdag 17.10.2018

Aposteln Paulus skriver:
"Min kroppsliga svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja, utan ni tog emot mig som en ängel från Gud, ja, som Kristus Jesus."
Gal 4:14

Torsdag 18.10.2018

Gud, visa oss nåd och välsigna oss, låt ditt ansikte lysa mot oss, så att hela jorden lär känna vad du gör och alla folk får veta att du hjälper.
Ps 67:2-3

Fredag 19.10.2018

Herre, allt du har skapat skall tacka dig,
dina trogna skall lovsjunga dig.
De skall tala om ditt rikes ära
och förkunna din väldiga kraft.
Ps 145:10-11

Lördag 20.10.2018

Jesus säger:
"Sannerligen, jag säger er: den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig.”
Joh 13:20

Söndag 21.10.2018

Jesus säger:
"Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna."
Matt 5:13

Måndag 22.10.2018

Jag kungör dina lagbud för kungar
och behöver inte blygas.
Ps 119:46

rss