Dagens ord 3 mån framåt

Tisdag 12.12.2017

Så säger Herren, Israels konung,
han som friköper dem, Herren Sebaot:
Jag är den förste, jag är den siste.
Det finns ingen annan Gud än jag.
Jes 44:6

Onsdag 13.12.2017

Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn.
Jak 5:7

Torsdag 14.12.2017

Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.
Ps 126:3

Fredag 15.12.2017

Vi viker inte bort från dig. Låt oss leva, så skall vi åkalla dig. Herre Gud Sebaot, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Ps 80:19-20

Lördag 16.12.2017

"Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er."
Luk 17:20-21

Söndag 17.12.2017

Johannes döparen sade: "Jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt."
Joh 1:23

Måndag 18.12.2017

- Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
Jes 40:3

Tisdag 19.12.2017

Jag vill höra vad Gud säger.
Herren förkunnar välgång
för sitt folk och sina trogna
och för de redbara.
Ps 85:9

Onsdag 20.12.2017

Honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten, genom Jesus Kristus, i evighet, amen.
Rom 16:27

Torsdag 21.12.2017

Gud, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Ps 80:4

Fredag 22.12.2017

Rättvisa går framför honom,
fred och välgång i hans spår.
Ps 85:14

Lördag 23.12.2017

"Han skall bli större och jag bli mindre."
Joh 3:30

Söndag 24.12.2017

Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).
Matt 1:23

Måndag 25.12.2017

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
1 Joh 4:10

Tisdag 26.12.2017

De trognas liv
är dyrbart i Herrens ögon.
Ps 116:15

Onsdag 27.12.2017

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.
1 Joh 3:1

Torsdag 28.12.2017

Töm ut ditt hjärta som vatten,
öppna dig inför Herren.
Sträck dina händer mot honom
i bön för dina barns liv.
Klag 2:19

Fredag 29.12.2017

Hela jorden har sett att vår Gud räddar.
Ps 98:3

Lördag 30.12.2017

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.
Joh 1:14

Söndag 31.12.2017

Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.
Ps 121:7-8

Måndag 01.01.2018

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.
Heb 13:8

Tisdag 02.01.2018

Herre, du är min Gud,
jag vill lova dig och prisa ditt namn.
Du har utfört dina allvisa planer,
dina löften från fordom står orubbligt fast.
Jes 25:1

Onsdag 03.01.2018

Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt.
Gal 4:4-5

Torsdag 04.01.2018

Jag vill förkunna Herrens kärlek,
prisa Herren för allt han gjort för oss.
Jes 63:7

Fredag 05.01.2018

Själv vill jag alltid hoppas på dig,
åter och åter sjunga ditt lov.
Ps 71:14

Lördag 06.01.2018

Jesus säger:
"Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret."
Joh 12:46

Söndag 07.01.2018

När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad.
Luk 3:21-22

Måndag 08.01.2018

Jublande skall ni ösa vatten
ur räddningens källor.
Jes 12:3

Tisdag 09.01.2018

Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stilla på den torra bottnen mitt i Jordan, medan israeliterna gick över torrskodda, ända tills allt folket hade kommit över floden.
Jos 3:17

Onsdag 10.01.2018

Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.
Gal 3:27

Torsdag 11.01.2018

Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd.
Joh 1:29

Fredag 12.01.2018

Herren säger:
"Jag har funnit David, min tjänare,
och smort honom med min heliga olja.
Min hand skall vara hans fasta stöd,
min arm skall ge honom styrka."
Ps 89:21-22

Lördag 13.01.2018

"Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. "
Gal 3:28

Söndag 14.01.2018

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet."
Mark 1:14-15

Måndag 15.01.2018

Tacka Herren, åkalla honom,
berätta för folken om hans verk!
Ps 105:1

Tisdag 16.01.2018

Prisa stolt hans heliga namn,
de som söker Herren må glädja sig.
Sök er till Herren och hans makt,
träd ständigt fram inför honom.
Ps 105:3-4

Onsdag 17.01.2018

Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att föra Guds utvalda till tro och till kunskap om vår religions sanning, med dess hopp om evigt liv.
Tit 1:1-2

Torsdag 18.01.2018

Vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.
Joh 1:14

Fredag 19.01.2018

Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro.
Heb 13:7

Lördag 20.01.2018

"Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren."
Luk 4:18-19

Söndag 21.01.2018

På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta. Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner.
Mark 1:32,34

Måndag 22.01.2018

Himlen förkunnar hans rättfärdighet,
hans härlighet skådas av alla folk.
Ps 97:6

Tisdag 23.01.2018

Ja, Herren skaffar rätt åt sitt folk
och förbarmar sig över sina tjänare,
då han ser att de inte orkar mer,
att det är ute med hög som låg.
5 Mos 32:36

Onsdag 24.01.2018

Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.
2 Kor 1:4

Torsdag 25.01.2018

Ty du, Herre, är den Högste,
upphöjd över jorden,
högt över alla gudar.
Ps 97:9

Fredag 26.01.2018

Nya släkten skall prisa Herren, när han ser ner från sin heliga höjd,
när Herren från himlen blickar mot jorden,
lyssnar till fångarnas jämmer
och friger dem som är dömda att dö.
Ps 102:19-21

Lördag 27.01.2018

Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus.
2 Kor 1:5

Måndag 29.01.2018

Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Ps 13:6

Tisdag 30.01.2018

Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat.
1 Sam 16:7

Onsdag 31.01.2018

Guds beslut att välja fritt skulle stå fast och gärningar ingenting betyda, endast han själv, han som kallar.
Rom 9:11-12

Torsdag 01.02.2018

Stor är din godhet,
som du sparat åt dina trogna
och som du ger i allas åsyn
åt dem som tar sin tillflykt till dig.
Ps 31:20

Fredag 02.02.2018

Jag har dig kär, Herre, min styrka, Herre, min klippa, min borg och min räddare, min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka värn, min fristad.
Ps 18:2-3

Lördag 03.02.2018

Herren säger till Mose: "Jag skall förbarma mig över vem jag vill och vara barmhärtig mot vem jag vill." Alltså kommer det inte an på människans vilja eller strävanden utan på Guds förbarmande.
Rom 9:15-16

Söndag 04.02.2018

Jesus svarade: "Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går."
Joh 12:35

Måndag 05.02.2018

Vakna! Varför sover du, Herre?
Res dig! Stöt inte bort oss för alltid!
Grip in, kom till vår hjälp,
befria oss, du som är god!
Ps 44:24,27

Tisdag 06.02.2018

Vi har hört, o Gud,
våra fäder har berättat för oss
om dina gärningar på deras tid,
dina dåd i forna dagar.
Ps 44:2

Onsdag 07.02.2018

Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror.
1 Kor 1:20-21

Torsdag 08.02.2018

De ord Herren har talat till er är ande och liv.
Joh 6:63

Fredag 09.02.2018

De tog inte landet med sitt svärd,
deras egen kraft gav dem inte seger
men din hand, din kraft och din gunst,
ty du älskade dem.
Ps 44:4

Lördag 10.02.2018

För de kallade, judar som greker, är Kristus Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna.
1 Kor 1:24-25

Söndag 11.02.2018

Jesus sade till sina lärjungar:
"Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav."
Mark 10:43-44

Måndag 12.02.2018

Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.
Ps 31:3

Tisdag 13.02.2018

Alltså skall jag döma er, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall.
Hes 18:30

Onsdag 14.02.2018

När nu Kristus har lidit med sin kropp skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda.
1 Pet 4:1

Torsdag 15.02.2018

Hjälp oss, Gud, vår räddare,
så att ditt namn blir förhärligat.
Befria oss och förlåt våra synder,
ditt namn till ära.
Ps 79:9

Fredag 16.02.2018

Förbarma dig, Gud, förbarma dig!
Jag flyr till dig, i dina vingars skugga tar jag min tillflykt tills faran har dragit förbi.
Ps 57:2

Lördag 17.02.2018

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Ps 130:1-2

Söndag 18.02.2018

Anden drev Jesus ut i öknen, och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.
Mark 1:12-13

Måndag 19.02.2018

Han åkallar mig, och jag svarar honom,
jag är med honom i nöden,
jag befriar honom och ger honom ära.
Ps 91:15

Tisdag 20.02.2018

Tvätta er, rena er!
Låt mig slippa se era illdåd.
Sluta göra det onda.
Jes 1:16

Onsdag 21.02.2018

Eftersom Jesus själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.
Heb 2:18

Torsdag 22.02.2018

Människan lever inte bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren.
5 Mos 8:3

Fredag 23.02.2018

Herren skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går. De bär dig på sina händer,
så att du inte stöter foten mot någon sten.
Ps 91:11-12

Lördag 24.02.2018

Om ni villigt lyder mig skall ni få njuta det goda i landet, men om ni trotsar och vägrar
skall ni bli svärdets byte. Herren har talat.
Jes 1:19-20

Söndag 25.02.2018

Jesus sade till Simon:
"Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek."
Luk 7:47

Måndag 26.02.2018

Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Ps 25:6

Tisdag 27.02.2018

Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Ps 25:4

Onsdag 28.02.2018

Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag.
Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.
Jak 1:2-3

Torsdag 01.03.2018

Vem kan beskriva Herrens storverk,
vem kan prisa allt han har gjort?
Ps 106:2

Fredag 02.03.2018

Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.
Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Ps 25:7-8

Lördag 03.03.2018

Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.
Jak 1:5

Söndag 04.03.2018

Jesus sade:
"Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader."

Joh 8:47

Måndag 05.03.2018

Min blick är ständigt fäst på Herren,
det är han som löser min fot ur snaran.
Ps 25:15

Tisdag 06.03.2018

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:
"De ville inte lyssna till mig, inte höra på mig. De var styvnackade och bar sig värre åt än sina fäder."
Jer 7:26

Onsdag 07.03.2018

Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den Onde kan inte röra dem.
1 Joh 5:18

Torsdag 08.03.2018

Vi ser mot Herren, vår Gud,
och hoppas på hans nåd.
Ps 123:2

Fredag 09.03.2018

Vänd dig till mig, var barmhärtig,
ty jag är ensam och betryckt.
Lindra mitt hjärtas plåga,
för mig ut ur mitt trångmål.
Ps 25:16-17

Lördag 10.03.2018

Vi vet att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet.
1 Joh 5:20

Söndag 11.03.2018

Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.
Joh 6:51

Måndag 12.03.2018

Gläds med Jerusalem,
jubla över henne,
alla som älskar henne.
Jes 66:10

rss