Dagens ord 3 mån framåt

Lördag 23.06.2018

Johannes döparens far, Sakarias, sade:
"Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom."
Luk 1:76

Söndag 24.06.2018

Då sade Jesus: "Tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem?
Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet som de."
Luk 13:2-3

Måndag 25.06.2018

Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Ps 13:6

Tisdag 26.06.2018

Hur länge skall du glömma mig, Herre?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?
Ps 13:2

Onsdag 27.06.2018

Låt oss därför inte längre döma varandra. I stället skall ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla.
Rom 14:13

Torsdag 28.06.2018

Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall alla knän böjas, och alla tungor skall prisa Gud.
Rom 14:11

Fredag 29.06.2018

Hur länge skall tankarna mala,
mitt hjärta ängslas dag efter dag?
Hur länge skall min fiende triumfera?
Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!
Ps 13:3-4

Lördag 30.06.2018

Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen. .
Rom 14:19

Söndag 01.07.2018

Sedan gick Jesus upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom.
Mark 3:13

Måndag 02.07.2018

Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen,
han som bär bud om seger,
som ropar ut goda nyheter.
Jes 52:7

Tisdag 03.07.2018

De skall förkunna min härlighet bland de andra folken.
Jes 66:19

Onsdag 04.07.2018

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.
2 Tim 3:16

Torsdag 05.07.2018

Över hela jorden nådde deras röst, till världens ändar deras ord.
Rom 10:18

Fredag 06.07.2018

Släkte efter släkte skall hylla dina verk
och vittna om dina väldiga gärningar.
De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät, och de under som du gör vill jag besjunga.
Ps 145:4-5

Lördag 07.07.2018

Paulus sade:
"Tack vare Guds hjälp ända till denna dag kan jag stå som vittne inför både hög och låg."
Apg 26:22

Söndag 08.07.2018

"Till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er.
Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er."
Luk 6:27-28

Måndag 09.07.2018

Herren är sitt folks styrka,
sin smordes tillflykt och räddning.
Ps 28:8

Tisdag 10.07.2018

Till dig, Herre, ropar jag.
Min klippa, var inte stum!
Svara mig inte med tystnad,
då blir jag lik dem som lagts i graven.
Ps 28:1

Onsdag 11.07.2018

Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld.
Heb 12:28-29

Torsdag 12.07.2018

Låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud
och infria dina löften till den Högste!
Ps 50:14

Fredag 13.07.2018

Herren är min styrka, min sköld,
på honom förtröstar jag.
Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar,
hela min varelse tackar honom.
Ps 28:7

Lördag 14.07.2018

Jesus säger:
"Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka.
Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem."
Luk 6:30-31

Söndag 15.07.2018

Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.
2 Kor 3:18

Måndag 16.07.2018

Glansen är som solens ljus,
som fått sina strålar av honom,
hans makt är dold i den.
Hab 3:4

Tisdag 17.07.2018

När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de två tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte, därför att han hade talat med Gud.
2 Mos 34:29

Onsdag 18.07.2018

Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består.
2 Kor 3:11

Torsdag 19.07.2018

Ni rättfärdiga, gläd er över Herren
och prisa hans heliga namn.
Ps 97:12

Fredag 20.07.2018

Herren är konung! Må jorden jubla,
de fjärran kusterna glädja sig.
Moln och töcken omger honom,
på rätt och rättfärdighet vilar hans tron.
Ps 97:1-2

Lördag 21.07.2018

Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet.
2 Kor 3:17

Söndag 22.07.2018

Jesus säger:
"Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund."
Matt 7:24

Måndag 23.07.2018

Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
ge mig vishet i mitt innersta.
Ps 51:8

Tisdag 24.07.2018

Herren säger:
Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland er på denna plats."
Jer 7:3

Onsdag 25.07.2018

Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren.
Heb 12:14

Torsdag 26.07.2018

Jag vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud, den trofasthet som endast du kan visa.
Ps 71:16

Fredag 27.07.2018

Om än de gudlösa växer som gräs
och ogärningsmännen blomstrar,
skall de ändå förgöras för alltid.
Ps 92:8

Lördag 28.07.2018

Se till att ingen gör sig skyldig till otukt eller gudlöshet som Esau, som för ett enda mål mat sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:16

Söndag 29.07.2018

Jesus säger:
"Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera."
Luk 12:48

Måndag 30.07.2018

Herre, låt mitt rop tränga fram till dig,
ge mig förstånd, som du har sagt.
Ps 119:169

Tisdag 31.07.2018

Neka ingen en skälig gåva
när det står i din makt att hjälpa."
Ords 3:27

Onsdag 01.08.2018

Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Heb 10:24

Torsdag 02.08.2018

Rättfärdig är du, Herre,
och rättvisa dina lagar.
Ps 119:137

Fredag 03.08.2018

Led mina steg, som du har lovat,
låt ingen ondska få makt över mig.
Ps 119:133

Lördag 04.08.2018

Låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.
Heb 10:25

Söndag 05.08.2018

Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan som under upproret.
Heb 3:15

Måndag 06.08.2018

Lyckligt det folk som har Herren till Gud,
det folk han valt till sin egendom!
Ps 33:12

Tisdag 07.08.2018

Hör, mitt folk, jag vill varna dig!
Om du ändå ville höra mig, Israel!
Ingen främmande gud får finnas hos dig,
en utländsk gud får du inte tillbe.
Ps 81:9-10

Onsdag 08.08.2018

Vilka gällde eden att de inte skulle komma in i hans vila, om inte dem som hade vägrat att lyda? Så ser vi att det var för sin otro som de inte kunde komma in.
Heb 3:18-19

Torsdag 09.08.2018

Sök Herren medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Jes 55:6

Fredag 10.08.2018

Mitt folk hörde inte på mig,
Israel ville inte veta av mig.
Då lät jag dessa förstockade hållas,
de fick följa sina egna planer.
Ps 81:12-13

Lördag 11.08.2018

Om ändå mitt folk ville höra mig,
om Israel ville följa min väg!
Då skulle jag genast kväsa deras fiender,
gripa in mot deras motståndare.
Ps 81:14-15

Söndag 12.08.2018

Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.
Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.
Matt 23:11-12

Måndag 13.08.2018

Det offer du begär är ett förkrossat hjärta,
en krossad och nedbruten människa
förkastar du inte, o Gud.
Ps 51:19

Tisdag 14.08.2018

Herren Sebaot har bestämt en dag
med dom över allt som är övermodigt och stolt, över allt som skjuter i höjden och yvs,
Jes 2:12

Onsdag 15.08.2018

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss.
1 Joh 1:8

Torsdag 16.08.2018

Herre, öppna min mun,
jag vill sjunga ditt lov.
Ps 51:17

Fredag 17.08.2018

Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
ge mig vishet i mitt innersta.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Ps 51:8,12

Lördag 18.08.2018

Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
1 Joh 1:9

Söndag 19.08.2018

Jesus sade: "Till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser skall se och de som ser skall bli blinda."
Joh 9:39

Måndag 20.08.2018

Vem kan beskriva Herrens storverk,
vem kan prisa allt han har gjort?
Ps 106:2

Tisdag 21.08.2018

Herre, min Gud, jag ropade till dig
och du gjorde mig frisk.
Ps 30:3

Onsdag 22.08.2018

Petrus sade till den lame mannen: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!"
Apg 3:6

Torsdag 23.08.2018

Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.
Mark 7:37

Fredag 24.08.2018

Du vände min dödsklagan i dans,
du tog av mig sorgens dräkt
och klädde mig i glädje.
Ps 30:12

Lördag 25.08.2018

Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar.
Ps 146:7-8

Söndag 26.08.2018

"Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på."
Mark 12:43-44

Måndag 27.08.2018

Herre, låt inte de hjälplösa gå besvikna bort,
låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!
Ps 74:21

Tisdag 28.08.2018

Det går väl för den som gärna ger lån
och är redlig i allt han gör.
Ps 112:5

Onsdag 29.08.2018

Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.
Rom 13:10

Torsdag 30.08.2018

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem."
Matt 7:12

Fredag 31.08.2018

Den rättfärdige strör gåvor över de fattiga,
hans lycka varar för alltid,
han blir upphöjd och ärad.
Ps 112:9

Lördag 01.09.2018

Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.
Rom 13:8

Söndag 02.09.2018

Jesus säger:
"Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila."
Matt 11:28

Måndag 03.09.2018

Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste.
Ps 92:2

Tisdag 04.09.2018

När vår skuld blir oss för tung
förlåter du oss.
Ps 65:4

Onsdag 05.09.2018

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.
1 Thess 5:16-18

Torsdag 06.09.2018

Halleluja!
Det är gott att sjunga vår Guds lov,
lovsång är skön och ljuvlig.
Ps 147:1

Fredag 07.09.2018

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Ps 136:1

Lördag 08.09.2018

Pröva allt. Ta vara på det som är bra,
och avhåll er från allt slags ont.
1 Thess 5:21-22

Söndag 09.09.2018

Jesus säger:
"Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara."
Matt 6:20-21

Måndag 10.09.2018

Kasta din börda på Herren,
han skall sörja för dig.
Ps 55:23

Tisdag 11.09.2018

Ni skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få."
Apg 20:35

Onsdag 12.09.2018

Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver.
1 Tim 6:17

Torsdag 13.09.2018

Lugn! Besinna att jag är Gud,
upphöjd över folken, upphöjd över jorden.
Ps 46:11

Fredag 14.09.2018

Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.
Ps 86:5

Lördag 15.09.2018

Jesus säger:
"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."
Matt 6:24

Söndag 16.09.2018

Jesus säger:
"Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill."
Joh 5:21

Måndag 17.09.2018

Du har räddat mig från döden,
räddat mig från att falla.
Ps 56:14

Tisdag 18.09.2018

Herre, ge oss välgång,
allt vad vi gör är ditt verk.
Jes 26:12

Onsdag 19.09.2018

För mig är livet Kristus och döden en vinning.
Fil 1:21

Torsdag 20.09.2018

Jag ropade till Herren i min nöd
och han svarade mig.
Jona 2:3

Fredag 21.09.2018

Visa mig, Herre, din väg,
så att jag kan vandra i din sanning.
Ps 86:11

Lördag 22.09.2018

Vakna och jubla, ni som vilar i mullen!
Ty din dagg är en ljusets dagg,
du låter den falla över skuggornas land.
Jes 26:19

Söndag 23.09.2018

Jesus sade åt fariséerna och de skriftlärda: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.
Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.     
Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler."
Mark. 7:6-8

rss