Dagens ord 3 mån framåt

Onsdag 26.09.2018

Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra.
Gal 5:25-26

Torsdag 27.09.2018

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Ps 136:1

Fredag 28.09.2018

Av dina befallningar får jag förstånd,
därför hatar jag lögnens alla vägar.
Ps 119:104

Lördag 29.09.2018

Jesus sade till fariseerna: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten."
Mark 2:27-28

Söndag 30.09.2018

Jesus sade:
"Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket."
Matt 18:3-4

Måndag 01.10.2018

Ge mig förstånd att lyda din lag,
att hålla den helt och fullt.
Ps 119:34

Tisdag 02.10.2018

Lycklig den vars liv är fläckfritt,
den som följer Herrens lag.
Ps 119:1

Onsdag 03.10.2018

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.
Rom 10:9

Torsdag 04.10.2018

Underbara är dina lagbud,
därför lyder jag dem.
Ps 119:129

Fredag 05.10.2018

Om jag bara kunde stå fast i min strävan
att hålla dina stadgar!
Då behövde jag inte blygas
när jag betraktar alla dina bud.
Ps 119:5-6

Lördag 06.10.2018

Alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom.
Skriften säger ju: "Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad."
Rom 10:12-13

Söndag 07.10.2018

Några i hopen som hörde Jesus sade: "Han måste vara Profeten",
och några sade: "Han är Messias." Men andra sade: "Inte kommer väl Messias från Galileen?"
Joh 7:40-41

Måndag 08.10.2018

Du, Herre, härskar för evigt,
och släkte efter släkte åkallar dig.
Ps 102:13

Tisdag 09.10.2018

Vi skall berätta för kommande släkten
om Herrens ära och hans makt
och om de under han gjort.
Ps 78:4

Onsdag 10.10.2018

Ni, som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp.
Kol 1:21-22

Torsdag 11.10.2018

Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.
Ps 118:16

Fredag 12.10.2018

Håll fast vid er tro, ha en stadig grund och vik inte från det hopp ni har fått höra om i evangeliet.
Kol 1:23

Lördag 13.10.2018

Mose bad för folket, och Herren sade till Mose: "Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten skall se på den, så får han leva."
4 Mos 21:7-8

Söndag 14.10.2018

Jesus säger:
"En tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom.
Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så."
Joh 13:16-17

Måndag 15.10.2018

Gud välsignar oss,
och hela jorden skall frukta honom.
Ps 67:8

Tisdag 16.10.2018

Nådig och barmhärtig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Ps 145:8

Onsdag 17.10.2018

Aposteln Paulus skriver:
"Min kroppsliga svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja, utan ni tog emot mig som en ängel från Gud, ja, som Kristus Jesus."
Gal 4:14

Torsdag 18.10.2018

Gud, visa oss nåd och välsigna oss, låt ditt ansikte lysa mot oss, så att hela jorden lär känna vad du gör och alla folk får veta att du hjälper.
Ps 67:2-3

Fredag 19.10.2018

Herre, allt du har skapat skall tacka dig,
dina trogna skall lovsjunga dig.
De skall tala om ditt rikes ära
och förkunna din väldiga kraft.
Ps 145:10-11

Lördag 20.10.2018

Jesus säger:
"Sannerligen, jag säger er: den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig.”
Joh 13:20

Söndag 21.10.2018

Jesus säger:
"Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna."
Matt 5:13

Måndag 22.10.2018

Jag kungör dina lagbud för kungar
och behöver inte blygas.
Ps 119:46

Tisdag 23.10.2018

Välsignad den man som sätter sin lit till Herren,
som litar helt till Herren.
Han blir som ett träd planterat nära vatten.
Det sträcker sina rötter mot bäcken.
Jer 17:7-8

Onsdag 24.10.2018

Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.
Rom 10:17

Torsdag 25.10.2018

Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.
1 Kor 3:11

Fredag 26.10.2018

Gud är vår tillflykt och vår styrka,
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.
Ps 46:2

Lördag 27.10.2018

Jesus säger:
"Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset.
På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen."
Matt 5:14-16

Söndag 28.10.2018

Jesus säger:
"Om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er.
Matt 6:14

Måndag 29.10.2018

Hat vållar fejd,
kärlek skyler alla fel.
Ords 10:12

Tisdag 30.10.2018

Vi har alla blivit som något orent,
en nersölad dräkt är all vår rättfärdighet.
Vi vissnar alla som löv,
och likt vinden sveper våra synder bort oss.
Jes 64:6

Onsdag 31.10.2018

Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag.
Fil 1:6

Torsdag 01.11.2018

Vad det är gott och ljuvligt
att bröder är tillsammans!
Ps 133:1

Fredag 02.11.2018

De som älskar din lag är fullkomligt trygga,
inget kan få dem att falla.
Herre, jag hoppas på din hjälp
och uppfyller dina bud.
Ps 119:165-166

Lördag 03.11.2018

Jesus säger:
"Saliga de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer,
de skall bli tröstade."
Matt 5:3-4

Söndag 04.11.2018

Jesus frågade: ”Vad tror du, Simon, av vilka kräver de jordiska kungarna tull och skatt, av sina söner eller av andra?” Då Petrus svarade: ”Av andra”
Matt 17:25-26

Måndag 05.11.2018

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.
Jer 29:11

Tisdag 06.11.2018

Jag säger till de övermodiga: Hejda ert övermod!
och till de gudlösa: Lyft inte hornen!
Lyft inte era horn så högt,
tala inte styvnackat och fräckt.
Ps 75:5-6

Onsdag 07.11.2018

Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom.
Rom 13:1

Torsdag 08.11.2018

Han gör bommarna för dina portar starka
och välsignar ditt folk där inne.
Ps 147:13

Fredag 09.11.2018

Detta skall jag ständigt förkunna,
jag vill lovsjunga Jakobs Gud.
Alla gudlösas horn skall huggas av,
den rättfärdiges horn skall höjas.
Ps 75:10-11

Lördag 10.11.2018

Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad.
Rom 13:7

Söndag 11.11.2018

Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.
Luk 20: 38

Måndag 12.11.2018

Men mig skall Gud köpa fri,
han skall ta mig ur dödsrikets grepp.
Ps 49:16

Tisdag 13.11.2018

Stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung,
och livsanden återvänder till Gud, som gav den.
Pred 12:7

Onsdag 14.11.2018

Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.
2 Tim 4:6-7

Torsdag 15.11.2018

Jag vet att min befriare lever
och till sist skall träda fram på jorden.
Job 19:25

Fredag 16.11.2018

De som sår under tårar
skall skörda med jubel.
Gråtande går de
och sår sin säd.
Jublande kommer de
och bär sina kärvar.
Ps 126:5-6

Lördag 17.11.2018

"De kan ju inte mera dö, de är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de har fått uppstå."
Luk 20:36

Söndag 18.11.2018

Jesus sade:
"Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Håll er vakna. Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst."
Matt 24:36-37

Måndag 19.11.2018

Vi väntar på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
2 Pet 3:13

Tisdag 20.11.2018

Lycklig den som du, Herre, fostrar
och undervisar genom din lag.
Du ger honom ro i onda dagar,
medan graven grävs åt de gudlösa.
Ps 94:12-13

Onsdag 21.11.2018

Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra.
1 Thess 5:2,6

Torsdag 22.11.2018

Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.
Ps 130:6

Fredag 23.11.2018

Herre, lär oss hur få våra dagar är,
då vinner vårt hjärta vishet.
Ps 90:12

Lördag 24.11.2018

Jesus sade:
"Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer."
Matt 24:42

Söndag 25.11.2018

Jesus sade till lärjungarna:
"Alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna."
Matt 25:32

Måndag 26.11.2018

Herren regerar i evighet,
han har rest sin tron för att döma.
Han råder rättvist över världen,
dömer folken med oväld.
Ps 9:8-9

Tisdag 27.11.2018

Det blir en tid av betryck som aldrig förr,
från det att folket föddes och intill den tiden.
Men nu skall ditt folk bli räddat,
alla som är skrivna i boken.
Dan 12:1

Onsdag 28.11.2018

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.
Upp 21:1

Torsdag 29.11.2018

Du, Herre, är den Högste,
upphöjd över jorden,
högt över alla gudar.
Ps 97:9

Fredag 30.11.2018

Herre, ställ inte din tjänare inför din domstol,
ingen människa kan få rätt mot dig.
Ps 143:2

Lördag 01.12.2018

Jesus säger:
"Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet."
Joh 5:24

Söndag 02.12.2018

Lärjungarna hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och Jesus satt upp.
Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: "Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!"
Matt 21:7-9

Måndag 03.12.2018

- Jag skall samla er alla, hela Jakob,
återstoden av Israel skall jag förena
som man samlar fåren i fållan
och hjorden på betesplatsen
- en sorlande människoskara.
Den mäktige har ställt sig i spetsen för dem,
med makt drar de ut genom porten.
Deras konung går i spetsen för dem,
Herren går framför dem.
Mik 2:12-13

Tisdag 04.12.2018

Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det skall säga: "Kom!" Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.
Upp 22:17

Onsdag 05.12.2018

Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Ps 25:4

Torsdag 06.12.2018

Herren sade till israeliterna:
"En invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det är att vara invandrare, ni var ju själva invandrare i Egypten."
2 Mos 23:9

Fredag 07.12.2018

Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.
Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Ps 25:7-8

Lördag 08.12.2018

Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.
Ps 25:5

Söndag 09.12.2018


Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas.
Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet.
När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.
Luk. 21:26-28

Måndag 10.12.2018

Lyssna, Israels herde, träd fram i glans
Väck din styrka till liv och kom till vår hjälp!
Ps 80:2-3

Tisdag 11.12.2018

Herren säger:
"Jag skall äkta dig för evigt, jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och förbarmande. Jag skall äkta dig i trofasthet,
och du skall lära känna Herren."
Hos 2:19-20

Onsdag 12.12.2018

Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.
1 Pet 1:13

Torsdag 13.12.2018

Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.
Ps 126:3

Fredag 14.12.2018

Herre Gud Sebaot, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Ps 80:20

Lördag 15.12.2018

Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: "Ni skall vara heliga, ty jag är helig."
1 Pet 1:14-16

Söndag 16.12.2018

Jesus sade till lärjungarna:
"Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull."
Matt 11:4-6

Måndag 17.12.2018

Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
Jes 40:3

Tisdag 18.12.2018

Låt skammen bli vår bädd
och vanäran vårt täcke,
ty mot Herren, vår Gud, har vi syndat,
vi och våra fäder,
från vår ungdom till denna dag,
och vi har inte lyssnat till Herren, vår Gud.
Jer 3:25

Onsdag 19.12.2018

Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter.
Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig.
1 Kor 4:1-2

Torsdag 20.12.2018

Gud, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Ps 80:4

Fredag 21.12.2018

Jag vill höra vad Gud säger.
Herren förkunnar välgång
för sitt folk och sina trogna
och för de redbara.
Ps 85:9

Lördag 22.12.2018

Rättvisa går framför honom,
fred och välgång i hans spår.
Ps 85:14

Söndag 23.12.2018

Herrens ängel uppenbarade sig för Josef i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande.
Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade.
Matt 1:20-21,24

Måndag 24.12.2018

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.
Jes 9:2

Tisdag 25.12.2018

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.
Luk 2:15-20

Onsdag 26.12.2018

Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: "Herre Jesus, ta emot min ande." Han föll på knä och ropade högt: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd." Med de orden dog han.
Apg 7:59-60

rss