Dagens ord 3 mån framåt

Lördag 24.06.2017

Men ändå gav han vittnesbörd om att han finns, genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider, han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje.
Apg 14:17

Söndag 25.06.2017

Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.
Luk 19:10

Måndag 26.06.2017

Han förde mig ut i frihet,
han räddade mig, ty han älskar mig.
Ps 18:20

Tisdag 27.06.2017

Vänd om till mig - så lyder hans ord - då skall jag vända om till er, säger Herren Sebaot.
Sak. 1:3

Onsdag 28.06.2017

Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam.
1 Kor 1:27

Torsdag 29.06.2017

Han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord. Om ni ändå ville lyssna till honom i dag! Förhärda er inte som vid Meriva, som den gången vid Massa i öknen.
Ps 95:7-8

Fredag 30.06.2017

Mot den trogne är du trofast,
du är redlig mot den redlige.
Ps 18:26

Lördag 01.07.2017

Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet.
1 Kor 1:30

Söndag 02.07.2017

Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom.
Luk 15:20

Måndag 03.07.2017

Vänd dig till mig, var barmhärtig,
ty jag är ensam och betryckt.
Ps 25:16

Tisdag 04.07.2017

Men du skall vända tillbaka
med din Guds hjälp.
Håll fast vid kärlek och rätt
och hoppas alltid på din Gud.
Hos 12:6

Onsdag 05.07.2017

Den som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet.
Rom 4:5

Torsdag 06.07.2017

Jag är din, rädda mig, ty jag fördjupar mig i dina befallningar. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.
Ps 119:94,176

Fredag 07.07.2017

Då erkände jag min synd för dig,
jag dolde inte min skuld.
Jag sade: Jag vill bekänna
mina brott för Herren.
Och du förlät min synd och skuld.
Ps 32:5

Lördag 08.07.2017

Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.
Ps 32:8

Söndag 09.07.2017

Jesus sade: Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.
Joh 8:11

Måndag 10.07.2017

Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära,
ty han är god mot mig.
Ps 13:6

Tisdag 11.07.2017

Hur länge skall du glömma mig, Herre?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?
Ps 13:2

Onsdag 12.07.2017

Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse?
Rom 2:4

Torsdag 13.07.2017

Ty det är skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall alla knän böjas, och alla tungor skall prisa Gud.
Rom 14:11

Fredag 14.07.2017

Jag vill sjunga till Herrens ära,
ty han är god mot mig.
Ps 13:6

Lördag 15.07.2017

Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer.
Rom 2:1

Söndag 16.07.2017

Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket.
Matt 16:18-19

Måndag 17.07.2017

Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen, han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter,
bär bud om räddning och säger till Sion:
Din Gud är konung!
Jes 52:7

Tisdag 18.07.2017

Till dessa människor med fräck uppsyn och hårt hjärta sänder jag dig. De är ett motsträvigt folk, men vare sig de lyssnar eller inte skall du säga till dem: "Så säger Herren Gud."
Hes 2:4-5

Onsdag 19.07.2017

Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren.
Ef 2:20-21

Torsdag 20.07.2017

Men då frågar jag: kanske har de aldrig hört den? Visst har de! Över hela jorden nådde deras röst, till världens ändar deras ord.
Rom 10:18

Fredag 21.07.2017

De skall ropa ut din stora godhet
och jubla över din trofasthet.
Ps 145:7

Lördag 22.07.2017

Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud.
Ef 2:19

Söndag 23.07.2017

Jesus såg på honom med kärlek och sade: Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.
Mark 10:21

Måndag 24.07.2017

Herren är sitt folks styrka,
sin smordes tillflykt och räddning.
Ps 28:8

Tisdag 25.07.2017

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.
Jak 2:8

Onsdag 26.07.2017

Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.
Jak 2:12-13

Torsdag 27.07.2017

Nej, låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud
och infria dina löften till den Högste!
Ps 50:14

Fredag 28.07.2017

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön.
Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom.
Ps 28:6-7

Lördag 29.07.2017

Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.
Ps 28:8-9

Söndag 30.07.2017

Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus.
Mark. 9:7-8

Måndag 31.07.2017

Glansen är som solens ljus,
som fått sina strålar av honom,
hans makt är dold i den.
Hab 3:4

Tisdag 01.08.2017

Gud sade: Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ?Jag är? har sänt dig till dem.
2 Mos 3:14

Onsdag 02.08.2017

Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.
Upp 1:18

Torsdag 03.08.2017

Ni rättfärdiga, gläd er över Herren
och prisa hans heliga namn.
Ps 97:12

Fredag 04.08.2017

Herren är konung! Må jorden jubla,
de fjärran kusterna glädja sig. Moln och töcken omger honom, på rätt och rättfärdighet vilar hans tron.
Ps 97:1-2

Lördag 05.08.2017

Herren älskar dem som hatar det onda,
han bevarar sina trognas liv och räddar dem ur de gudlösas våld. Ljus bryter fram för de rättfärdiga och glädje för de redbara.
Ps 97:10-11

Söndag 06.08.2017

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den.
Matt 7:13

Måndag 07.08.2017

Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
ge mig vishet i mitt innersta.
Ps 51:8

Tisdag 08.08.2017

Elia sade till folket: "Hur länge skall ni hålla på så här och inte veta vilket ben ni skall stå på? Är det Herren som är Gud, så följ Herren, är det Baal, så följ Baal."
1 Kung 18:21

Onsdag 09.08.2017

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.
Heb. 4:12

Torsdag 10.08.2017

Jag vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud, den trofasthet som endast du kan visa.
Ps 71:16

Fredag 11.08.2017

Herre, vilken storhet i ditt verk, vilket djup i dina planer! Den enfaldige kan inte förstå det,
en dåre fattar inte detta.
Ps 92:6-7

Lördag 12.08.2017

Herren är rättvis,min klippa - i honom finns ingen orätt.
Ps 92:16

Söndag 13.08.2017

Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.
Matt 25:29

Måndag 14.08.2017

Herre, låt mitt rop tränga fram till dig,
ge mig förstånd, som du har sagt.
Ps 119:169

Tisdag 15.08.2017

Att förtrycka de ringa är att smäda deras skapare, ärar honom gör den som hjälper de fattiga.
Ords 14:31

Onsdag 16.08.2017

Nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt,
som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.
2 Kor 8:14-15

Torsdag 17.08.2017

Rättfärdig är du, Herre,
och rättvisa dina lagar.
Ps 119:137

Fredag 18.08.2017

När dina ord öppnar sig ger de ljus,
åt de oerfarna ger de förstånd.
Ps 119:130

Lördag 19.08.2017

Vänd dig till mig och visa mig nåd,
som du gör med dem som älskar ditt namn.
Led mina steg, som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig.
Ps 119:132-133

Söndag 20.08.2017

Då sade han till dem: Snart kommer ni med talesättet: Läkare, bota dig själv! och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Sedan sade han: Sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad.
Luk 4:23-24

Måndag 21.08.2017

Lyckligt det folk som har Herren till Gud,
det folk han valt till sin egendom!
Ps 33:12

Tisdag 22.08.2017

Så sade Herren:
Slå in på vägarna från fordom, fråga efter de gamla stigarna,efter den rätta vägen.Ta den vägen, och ni skall finna vila.
Jer 6:16

Onsdag 23.08.2017

Du ser att Gud är både god och sträng: sträng mot dem som har fallit, god mot dig om du håller fast vid hans godhet; annars blir också du bortskuren.
Rom 11:22

Torsdag 24.08.2017

Sök Herren medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Jes 55:6

Fredag 25.08.2017

Hör, mitt folk, jag vill varna dig!Om du ändå ville höra mig, Israel! Ingen främmande gud får finnas hos dig, en utländsk gud får du inte tillbe. är Herren, din Gud,som förde dig ut ur Egypten.Öppna din mun så skall jag fylla den!
Ps 81:9-11

Lördag 26.08.2017

Lyssna därför, alla folk, lägg noga märke till vad som sker med dem! Lyssna, jord:Jag låter olyckan drabba detta folk, en följd av deras onda anslag,ty de har inte brytt sig om mina ord och min lag har de förkastat.
Jer 6:18-19

Söndag 27.08.2017

Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade: Den förste. Då sade Jesus till dem: Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.
Matt 21:31-32

Måndag 28.08.2017

Det offer du begär är ett förkrossat hjärta,
en krossad och nedbruten människa
förkastar du inte, o Gud.
Ps 51:19

Tisdag 29.08.2017

Vem är du som döljer min visa plan
med ord utan förnuft? Ja, jag har talat om det jag inte begriper,det som är för högt för mig,
det som jag inte vet något om
Job 42:3

Onsdag 30.08.2017

Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp?
Rom 7:15-16, 24

Torsdag 31.08.2017

Herre, öppna min mun,
jag vill sjunga ditt lov.
Ps 51:17

Fredag 01.09.2017

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Ps 51:12

Lördag 02.09.2017

I skuld är jag född,
i synd blev jag till i min moders liv.
Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
ge mig vishet i mitt innersta.
Ps 51:7-8

Söndag 03.09.2017

Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig; på frukten känner man trädet.
Huggormsyngel, hur skulle ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av
Matt 12:33-34

Måndag 04.09.2017

Vem kan beskriva Herrens storverk,
vem kan prisa allt han har gjort?
Ps 106:2

Tisdag 05.09.2017

Han ger de förtryckta deras rätt,
han ger de svältande bröd.
Herren befriar de fångna,
Herren öppnar blinda ögon,
Herren rätar krökta ryggar,
Herren älskar de trogna,
Herren ger främlingar skydd,
stöder faderlösa och änkor
men korsar de ondas planer.
Ps 146:7-9

Onsdag 06.09.2017

Ty vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp.
Jak 3:2

Torsdag 07.09.2017

Och alla blev överväldigade och sade: Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.
Mark 7:37

Fredag 08.09.2017

Herre, min Gud, jag ropade till dig
och du gjorde mig frisk.
Ps 30:3

Lördag 09.09.2017

Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de få svara för på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.
Matt 12:36-37

Söndag 10.09.2017

Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.
Matt 5:44-45

Måndag 11.09.2017

Låt inte de hjälplösa gå besvikna bort,
låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!
Ps 74:21

Tisdag 12.09.2017

Det går väl för den som gärna ger lån
och är redlig i allt han gör.
Ps 112:5

Onsdag 13.09.2017

Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna.
1 Joh 3:16

Torsdag 14.09.2017

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
Matt 7:12

Fredag 15.09.2017

Han strör gåvor över de fattiga,
hans lycka varar för alltid,han blir upphöjd och ärad.
Ps 112:9

Lördag 16.09.2017

Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.
1 Joh 3:17-18

Söndag 17.09.2017

Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom: Du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre.
Joh 5:14

Måndag 18.09.2017

Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste.
Ps 92:2

Tisdag 19.09.2017

De som bor vid jordens ändar står häpna
inför dina mäktiga gärningar,
öster och väster fyller du med jubel.
Ps 65:9

Onsdag 20.09.2017

Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål
2 Kor 9:8

Torsdag 21.09.2017

Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov,
lovsång är skön och ljuvlig.
Ps 147:1

Fredag 22.09.2017

För att bekänna sina synder.
När vår skuld blir oss för tung
förlåter du oss. Lycklig den utvalde
som får komma dig nära
och vara på dina förgårdar.
Vi mättas av det goda i ditt hus,
av det heliga i ditt tempel.
Ps 65:4-5

Lördag 23.09.2017

Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd.
2 Kor 9:6

Söndag 24.09.2017

Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket,
fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.
Luk 10:41-42

rss