Dagens ord 3 mån framåt

Lördag 24.02.2018

Om ni villigt lyder mig skall ni få njuta det goda i landet, men om ni trotsar och vägrar
skall ni bli svärdets byte. Herren har talat.
Jes 1:19-20

Söndag 25.02.2018

Jesus sade till Simon:
"Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek."
Luk 7:47

Måndag 26.02.2018

Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Ps 25:6

Tisdag 27.02.2018

Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Ps 25:4

Onsdag 28.02.2018

Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag.
Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.
Jak 1:2-3

Torsdag 01.03.2018

Vem kan beskriva Herrens storverk,
vem kan prisa allt han har gjort?
Ps 106:2

Fredag 02.03.2018

Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.
Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Ps 25:7-8

Lördag 03.03.2018

Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.
Jak 1:5

Söndag 04.03.2018

Jesus sade:
"Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader."

Joh 8:47

Måndag 05.03.2018

Min blick är ständigt fäst på Herren,
det är han som löser min fot ur snaran.
Ps 25:15

Tisdag 06.03.2018

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:
"De ville inte lyssna till mig, inte höra på mig. De var styvnackade och bar sig värre åt än sina fäder."
Jer 7:26

Onsdag 07.03.2018

Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den Onde kan inte röra dem.
1 Joh 5:18

Torsdag 08.03.2018

Vi ser mot Herren, vår Gud,
och hoppas på hans nåd.
Ps 123:2

Fredag 09.03.2018

Vänd dig till mig, var barmhärtig,
ty jag är ensam och betryckt.
Lindra mitt hjärtas plåga,
för mig ut ur mitt trångmål.
Ps 25:16-17

Lördag 10.03.2018

Vi vet att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet.
1 Joh 5:20

Söndag 11.03.2018

Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.
Joh 6:51

Måndag 12.03.2018

Gläds med Jerusalem,
jubla över henne,
alla som älskar henne.
Jes 66:10

Tisdag 13.03.2018

Kom, alla ni som törstar,
kom hit och få vatten,
kom, även om ni inte har pengar!
Förse er med säd, så att ni får äta!
Kom och få säd utan pengar,
vin och mjölk utan att betala!
Jes 55:1

Onsdag 14.03.2018

Och han sade till mig: "Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten."
Upp 21:6

Torsdag 15.03.2018

Allas ögon är vända mot dig,
och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand
och stillar allt levandes hunger.
Ps 145:15-16

Fredag 16.03.2018

Lyckliga de som har sin styrka i dig,
de som gärna drar upp till templet.
När de går genom Bakaträdens dal
blir den en flödande källa,
höstregnet fyller den med välsignelse.
Ps 84:6-7

Lördag 17.03.2018

Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd, er lön på sådant som inte mättar?
Lyssna till mig, så får ni äta gott
och njuta av feta rätter.
Jes 55:2

Söndag 18.03.2018

Ängeln sade: "Var hälsad Maria, du högt benådade! Herren är med dig. Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig."
Luk 1:28,42

Måndag 19.03.2018

Skaffa mig rätt, o Gud,
ta dig an min sak!
Rädda mig från ett trolöst folk.
Ps 43:1

Tisdag 20.03.2018

Ni vänder allting upp och ner!
Är leran jämställd med krukmakaren?
Skall verket säga om mästaren:
”Han har inte gjort mig”?
Skall det som formats av lera
säga om honom som formade det:
”Han kan ingenting”?
Jes 29:16

Onsdag 21.03.2018

När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom.
1 Pet 2:4

Torsdag 22.03.2018

Herre, rädda mig från mina fiender,
jag flyr till dig.
Ps 143:9

Fredag 23.03.2018

Du är min Gud, min tillflykt.
Varför har du stött bort mig?
Varför måste jag gå sörjande,
plågad av fiender?
Ps 43:2

Lördag 24.03.2018

Ve dem som i dolda djup
vill gömma sina planer undan Herren
och utför sina gärningar i mörkret,
dem som säger:
"Ingen ser oss, ingen vet!"
Jes 29:15

Söndag 25.03.2018

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.
Sak 9:9

Måndag 26.03.2018

Han gjorde sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.
Fil 2:8

Tisdag 27.03.2018

Min tjänare skall ha framgång,
han skall bli upphöjd, mäktig och ärad.
Många förfärades över honom,
så vanställt var hans yttre,
så föga mänskligt hans utseende.
Jes 52:13-14

Onsdag 28.03.2018

Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne.
Rom 5:6

Torsdag 29.03.2018

Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp?
1 Kor 10:16

Fredag 30.03.2018

Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
Jes 53:6

Lördag 31.03.2018

Jag vet att min befriare lever och till sist skall träda fram på jorden.
Job 19:25

Söndag 01.04.2018

Han skall utplåna döden för alltid.
Herren Gud skall torka tårarna från alla kinder
och göra slut på sitt folks förnedring
överallt på jorden.
Herren har talat.
Jes 25:8

Måndag 02.04.2018

Herren har verkligen blivit uppväckt!
Luk 24:34

Tisdag 03.04.2018

Medan de ännu talade stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: "Frid över er!"
De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg.
Luk 24:36-37

Onsdag 04.04.2018

Petrus sade:
"David var ju profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en ättling till honom på hans tron. Därför var det Messias uppståndelse han förutsade.
Apg 2:30-31

Torsdag 05.04.2018

Sedan visade Jesus sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.
Mark 16:14

Fredag 06.04.2018

Stora är de ting du har gjort,
dina under, Herre, min Gud,
och dina planer med oss.
Ingen kan mäta sig med dig.
Jag vill tala och berätta om dem,
men de är fler än jag kan räkna.
Ps 40:6

Lördag 07.04.2018

Det fanns just då en känd fånge som hette Jesus Barabbas. När folket nu var samlat frågade Pilatus: ”Vem vill ni att jag skall frige, Jesus Barabbas eller den Jesus som kallas Messias?”
Matt 28:16-17

Söndag 08.04.2018

"Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem."
Luk 24:46-47

Måndag 09.04.2018

Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.
1 Pet 2:2

Tisdag 10.04.2018

Så säger Herren Sebaot:
"Liksom ert namn har varit en förbannelse bland folken, ni judeer och israeliter, så skall det nu bli en välsignelse när jag räddat er. Var inte ängsliga, fatta mod!"
Sak 8:13

Onsdag 11.04.2018

Vi förkunnar alltså för er detta budskap: Löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå.
Apg 13:32-33

Torsdag 12.04.2018

Jesus stod mitt ibland dem och sade: "Frid åt er alla."
Joh 20:26

Fredag 13.04.2018

Dödens snaror omgav mig,
dödsrikets fasor nådde mig,
jag var i nöd och förtvivlan.
Jag åkallade Herren:
Herre, rädda mitt liv!
Ps 116:3-4

Lördag 14.04.2018

Herren är nådig och rättfärdig,
vår Gud är barmhärtig.
Herren bevarar de oskyldiga,
jag var hjälplös, och han räddade mig.
Kom till ro, min själ,
Herren har varit god mot mig.
Ps 116:5-7

Söndag 15.04.2018

Jesus säger:
"Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare.
Men den som går in genom grinden är fårens herde."
Joh 10:1-2

Måndag 16.04.2018

Herrens kärlek fyller hela jorden.
Genom Herrens ord blev himlen till.
Ps 33:5-6

Tisdag 17.04.2018

Herre, valla ditt folk med din herdestav,
den hjord som är din egendom
och lever ensam i en vildmark
omgiven av odlat land.
Låt den få beta i Bashan och Gilead
som i forna dagar.
Mik 7:14

Onsdag 18.04.2018

Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja.
Heb 13:20-21

Torsdag 19.04.2018

Jesus säger:
"Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig."
Joh 10:14

Fredag 20.04.2018

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Ps 23:1

Lördag 21.04.2018

Jesus säger:
"Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete."
Joh 10:9

Söndag 22.04.2018

Jesus säger:
"Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.
I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?"
Joh 14:1-2

Måndag 23.04.2018

Hylla Gud, hela världen, spela och ära hans namn, ära honom med lovsång!
Ps 66:1-2

Tisdag 24.04.2018

"Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva."
5 Mos 30:19

Onsdag 25.04.2018

I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden.
Heb 11:13

Torsdag 26.04.2018

Jesus säger:
"Jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er."
Joh 16:22

Fredag 27.04.2018

De som sår under tårar
skall skörda med jubel.
Gråtande går de
och sår sin säd.
Jublande kommer de
och bär sina kärvar.
Ps 126:5-6

Lördag 28.04.2018

Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. "
Joh 14:6

Söndag 29.04.2018

Jesus säger:
"Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består."
Joh 15:16

Måndag 30.04.2018

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.
Ps 98:1

Tisdag 01.05.2018

Den dagen skall det som Herren låter växa vara en prydnad och en heder för dem i Israel som räddats, och landets gröda skall vara deras stolthet och ära.
Jes 4:2

Onsdag 02.05.2018

Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.
1 Joh 3:18

Torsdag 03.05.2018

Jesus säger:
"Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra."
Joh 13:34

Fredag 04.05.2018

Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Ps 98:2

Lördag 05.05.2018

Jesus säger:
"Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek."
Joh 15:10

Söndag 06.05.2018

Jesus säger:
"Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.
Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas."
Luk 11:9-10

Måndag 07.05.2018

Berätta det med jubel, förkunna det
och låt det bli känt över hela jorden
att Herren har befriat sin tjänare Jakob.
Jes 48:20

Tisdag 08.05.2018

Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur slam och dy.
Han ställde mig på fast mark,
mina steg gjorde han trygga.
Ps 40:3

Onsdag 09.05.2018

Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.
Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.
Jak 5:16

Torsdag 10.05.2018

Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.
Ef 4:10

Fredag 11.05.2018

Lycklig den som litar fast på Herren
och inte vänder sig till de trotsiga
och dem som avfaller till lögnens makter.
Ps 40:5

Lördag 12.05.2018

Jesus säger:
"Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?"
Luk 11:13

Söndag 13.05.2018

Jesus bad och sade:
"Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett."
Joh 17:22

Måndag 14.05.2018

Hör, Herre, när jag ropar,
visa mig nåd och svara mig.
Ps 27:7

Tisdag 15.05.2018

Och Herren skall vara konung över hela jorden. Den dagen skall Herren vara en och hans namn ett enda.
Sak 14:9

Onsdag 16.05.2018

Kyrkan är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.
Ef 1:23

Torsdag 17.05.2018

När sanningens ande kommer skall han vägleda er med hela sanningen.
Joh 16:13

Fredag 18.05.2018

"Sök Herren", manar mitt hjärta.
Dig, o Herre, söker jag.
Dölj inte ditt ansikte för mig.
Ps 27:8-9

Lördag 19.05.2018

Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande.
Joh 14:16-17

Söndag 20.05.2018

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.
Joh 3:16

Måndag 21.05.2018

Petrus sade:
"Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva."
Apg 2:38

Tisdag 22.05.2018

Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem: "Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte."
Apg 2:40

Onsdag 23.05.2018

De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andens gåva blev utgjuten också över hedningarna;
de hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud.
Apg 10:45-46

Torsdag 24.05.2018

Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger: "Förbannelse över Jesus", och att ingen kan säga: "Jesus är herre", om han inte är fylld av den heliga anden.
1 Kor 12:3

rss