Dagens ord 3 mån framåt

Torsdag 24.08.2017

Sök Herren medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Jes 55:6

Fredag 25.08.2017

Hör, mitt folk, jag vill varna dig!Om du ändå ville höra mig, Israel! Ingen främmande gud får finnas hos dig, en utländsk gud får du inte tillbe. är Herren, din Gud,som förde dig ut ur Egypten.Öppna din mun så skall jag fylla den!
Ps 81:9-11

Lördag 26.08.2017

Lyssna därför, alla folk, lägg noga märke till vad som sker med dem! Lyssna, jord:Jag låter olyckan drabba detta folk, en följd av deras onda anslag,ty de har inte brytt sig om mina ord och min lag har de förkastat.
Jer 6:18-19

Söndag 27.08.2017

Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade: Den förste. Då sade Jesus till dem: Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.
Matt 21:31-32

Måndag 28.08.2017

Det offer du begär är ett förkrossat hjärta,
en krossad och nedbruten människa
förkastar du inte, o Gud.
Ps 51:19

Tisdag 29.08.2017

Vem är du som döljer min visa plan
med ord utan förnuft? Ja, jag har talat om det jag inte begriper,det som är för högt för mig,
det som jag inte vet något om
Job 42:3

Onsdag 30.08.2017

Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp?
Rom 7:15-16, 24

Torsdag 31.08.2017

Herre, öppna min mun,
jag vill sjunga ditt lov.
Ps 51:17

Fredag 01.09.2017

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Ps 51:12

Lördag 02.09.2017

I skuld är jag född,
i synd blev jag till i min moders liv.
Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
ge mig vishet i mitt innersta.
Ps 51:7-8

Söndag 03.09.2017

Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig; på frukten känner man trädet.
Huggormsyngel, hur skulle ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av
Matt 12:33-34

Måndag 04.09.2017

Vem kan beskriva Herrens storverk,
vem kan prisa allt han har gjort?
Ps 106:2

Tisdag 05.09.2017

Han ger de förtryckta deras rätt,
han ger de svältande bröd.
Herren befriar de fångna,
Herren öppnar blinda ögon,
Herren rätar krökta ryggar,
Herren älskar de trogna,
Herren ger främlingar skydd,
stöder faderlösa och änkor
men korsar de ondas planer.
Ps 146:7-9

Onsdag 06.09.2017

Ty vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp.
Jak 3:2

Torsdag 07.09.2017

Och alla blev överväldigade och sade: Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.
Mark 7:37

Fredag 08.09.2017

Herre, min Gud, jag ropade till dig
och du gjorde mig frisk.
Ps 30:3

Lördag 09.09.2017

Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de få svara för på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.
Matt 12:36-37

Söndag 10.09.2017

Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.
Matt 5:44-45

Måndag 11.09.2017

Låt inte de hjälplösa gå besvikna bort,
låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!
Ps 74:21

Tisdag 12.09.2017

Det går väl för den som gärna ger lån
och är redlig i allt han gör.
Ps 112:5

Onsdag 13.09.2017

Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna.
1 Joh 3:16

Torsdag 14.09.2017

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
Matt 7:12

Fredag 15.09.2017

Han strör gåvor över de fattiga,
hans lycka varar för alltid,han blir upphöjd och ärad.
Ps 112:9

Lördag 16.09.2017

Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.
1 Joh 3:17-18

Söndag 17.09.2017

Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom: Du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre.
Joh 5:14

Måndag 18.09.2017

Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste.
Ps 92:2

Tisdag 19.09.2017

De som bor vid jordens ändar står häpna
inför dina mäktiga gärningar,
öster och väster fyller du med jubel.
Ps 65:9

Onsdag 20.09.2017

Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål
2 Kor 9:8

Torsdag 21.09.2017

Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov,
lovsång är skön och ljuvlig.
Ps 147:1

Fredag 22.09.2017

För att bekänna sina synder.
När vår skuld blir oss för tung
förlåter du oss. Lycklig den utvalde
som får komma dig nära
och vara på dina förgårdar.
Vi mättas av det goda i ditt hus,
av det heliga i ditt tempel.
Ps 65:4-5

Lördag 23.09.2017

Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd.
2 Kor 9:6

Söndag 24.09.2017

Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket,
fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.
Luk 10:41-42

Måndag 25.09.2017

Kasta din börda på Herren,
han skall sörja för dig.Aldrig låter han den rättfärdige svikta.
Ps 55:23

Tisdag 26.09.2017

Hör mig, Herre, och svara mig,
jag är hjälplös och fattig.
Ps 86:1

Onsdag 27.09.2017

Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.
Fil 4:12-13

Torsdag 28.09.2017

Lugn! Besinna att jag är Gud,
upphöjd över folken, upphöjd över jorden.
Ps 46:11

Fredag 29.09.2017

Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.
Ps 86:5

Lördag 30.09.2017

Förbarma dig, Herre,jag ropar till dig hela dagen.Låt din tjänare glädjas, Herre, jag sätter mitt hopp till dig.
Ps 86:3-4

Söndag 01.10.2017

Jesus sade: Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.
Matt 18:3,10

Måndag 02.10.2017

Ty du har räddat mig från döden,
räddat mig från att falla.Så kan jag vandra inför Gud i livets ljus.
Ps 56:14

Tisdag 03.10.2017

Här, med min kropp, vill jag skåda Gud,
ja, honom vill jag skåda, jag vill se honom med egna ögon, inte som en främling. Jag förtärs av längtan
Job 19:26-27

Onsdag 04.10.2017

Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp.
2 Kor 4:8-10

Torsdag 05.10.2017

Jag ropade till Herren i min nöd
och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop och du hörde min röst.
Jon 2:3

Fredag 06.10.2017

Jag vill tacka dig, Herre, min Gud,
av allt mitt hjärta och alltid ära ditt namn,
ty din godhet mot mig är stor, du räddar mig ur dödsrikets djup.
Ps 86:12-13

Lördag 07.10.2017

Visa mig, Herre, din väg,
så att jag kan vandra i din sanning.
Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.
Ps 86:11

Söndag 08.10.2017

Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller ymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma; själva kroppen är Kristus.
Kol 2:16-17

Måndag 09.10.2017

Ditt ord är en lykta för min fot,
ett ljus på min stig.
Ps 119:105

Tisdag 10.10.2017

Låt mig slippa dina psalmer,jag vill inte höra ditt strängaspel! Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!
Am 5:23-24

Onsdag 11.10.2017

Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov.
Kol 2:23

Torsdag 12.10.2017

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Ps 136:1

Fredag 13.10.2017

Av dina befallningar får jag förstånd,
därför hatar jag lögnens alla vägar!
Ps 119:104

Lördag 14.10.2017

Vad jag älskar din lag! Jag begrundar den dagen lång.Dina bud gör mig visare än min fiende, de finns alltid hos mig.
Ps 119:97-98

Söndag 15.10.2017

"Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft".
"Du skall älska din nästa som dig själv".
Mark 12:30-31

Måndag 16.10.2017

Ge mig förstånd att lyda din lag,
att hålla den helt och fullt.
Ps 119:34

Tisdag 17.10.2017

Vad begär Herren, din Gud, av dig? Bara att du fruktar Herren, din Gud, så att du alltid vandrar hans vägar, älskar honom och tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och håller Herrens bud.
5 Mos 10:12-13

Onsdag 18.10.2017

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.
1 Joh 2:15

Torsdag 19.10.2017

Underbara är dina lagbud,
därför lyder jag dem.
Ps 119:129

Fredag 20.10.2017

Lycklig den vars liv är fläckfritt, den som följer Herrens lag. Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom, som aldrig gör något orätt utan lever efter hans ord.
Ps 119:1-3

Lördag 21.10.2017

Det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.
1 Joh 2:16-17

Söndag 22.10.2017

Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: "Tror du på Människosonen?" "Vem är han, herre? Jag vill tro på honom". Jesus sade: "Du har sett honom. Det är han som talar med dig."
Joh 9:35-37

Måndag 23.10.2017

Men du, Herre, härskar för evigt,
och släkte efter släkte åkallar dig.
Ps 102:13

Tisdag 24.10.2017

Inse att det är Herren Sebaot som stämplar mot er - honom skall ni frukta, honom skall ni bäva för.
Jes 8:13

Onsdag 25.10.2017

Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss; han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan.
2 Kor 1:21-22

Torsdag 26.10.2017

Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.
Ps 118:16

Fredag 27.10.2017

Han stiftade en lag åt Israel,
där han befallde våra fäder
att undervisa sina barn,
så att det blev känt för kommande släkten.
Och barnen som föddes
skulle berätta det för sina barn.
Ps 78:5-6

Lördag 28.10.2017

Gud kan gå i god för att vad jag säger till er inte är både ja och nej. Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotheos, han var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.
2 Kor 1:18-20

Söndag 29.10.2017

"Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa."
Luk 10:3-4

Måndag 30.10.2017

Gud välsignar oss,
och hela jorden skall frukta honom.
Ps 67:8

Tisdag 31.10.2017

Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet!
5 Mos 31:8

Onsdag 01.11.2017

Så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud.
Kol 1:10

Torsdag 02.11.2017

Så att hela jorden lär känna vad du gör
och alla folk får veta att du hjälper.
Ps 67:3

Fredag 03.11.2017

Herre, allt du har skapat skall tacka dig,
dina trogna skall lovsjunga dig.De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft.
Ps 145:10-11

Lördag 04.11.2017

Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.
Upp 21:3-4

Söndag 05.11.2017

Fariseerna och saddukeerna kom fram till honom, och för att sätta honom på prov bad de att han skulle låta dem se ett tecken från himlen. Han svarade dem: På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, himlen är röd, och på morgonen: I dag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda men inte tecknen för tiderna. Detta onda och trolösa släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Sedan lämnade han dem och gick sin väg..
Matt 16:1-4

Måndag 06.11.2017

Jag kungör dina lagbud för kungar
och behöver inte blygas.
Ps 119:46

Tisdag 07.11.2017

Och nu säger Herren: Om du vänder tillbaka
skall jag låta dig komma tillbaka och bli min tjänare. Om ditt tal är lödigt och utan slagg
skall du få bli min mun. Människorna skall komma tillbaka till dig, men du skall inte komma tillbaka till dem.
Jer 15:19

Onsdag 08.11.2017

Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.
Rom 5:2-5

Torsdag 09.11.2017

Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.
1 Kor 3:11

Fredag 10.11.2017

Gud är vår tillflykt och vår styrka,
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.
Ps 46:2

Lördag 11.11.2017

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
Rom 5:8

Söndag 12.11.2017

Då kom Petrus fram till honom och sade: Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger? Jesus svarade: Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.
Matt 18:21-22

Måndag 13.11.2017

Hat vållar fejd, kärlek skyler alla fel.
Ords 10:12

Tisdag 14.11.2017

Jag hatar och avskyr lögn,
men din lag älskar jag.
Ps 119:163

Onsdag 15.11.2017

Till sist, ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.
1 Pet 3:8-9

Torsdag 16.11.2017

Vad det är gott och ljuvligt
att bröder är tillsammans!
Ps 133:1

Fredag 17.11.2017

De som älskar din lag är fullkomligt trygga,
inget kan få dem att falla.
Ps 119:165

Lördag 18.11.2017

Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader.
Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.
Matt 18:19-20

Söndag 19.11.2017

Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen.
Mark 13:35

Måndag 20.11.2017

Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
2 Pet 3:13

Tisdag 21.11.2017

Människorna sveper du bort,
de är som morgonsömnen.
De förgås som gräset. Fast det frodas om morgonen är det förgängligt:
mot kvällen vissnar det och torkar bort.
Ps 90:5-6

Onsdag 22.11.2017

Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden.
Heb 3:12

Torsdag 23.11.2017

Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.
Ps 130:6

Fredag 24.11.2017

Lär oss hur få våra dagar är,
då vinner vårt hjärta vishet.
Ps 90:12

rss