Dagens ord 3 mån framåt

Torsdag 19.10.2017

Underbara är dina lagbud,
därför lyder jag dem.
Ps 119:129

Fredag 20.10.2017

Lycklig den vars liv är fläckfritt, den som följer Herrens lag. Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom, som aldrig gör något orätt utan lever efter hans ord.
Ps 119:1-3

Lördag 21.10.2017

Det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.
1 Joh 2:16-17

Söndag 22.10.2017

Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: "Tror du på Människosonen?" "Vem är han, herre? Jag vill tro på honom". Jesus sade: "Du har sett honom. Det är han som talar med dig."
Joh 9:35-37

Måndag 23.10.2017

Men du, Herre, härskar för evigt,
och släkte efter släkte åkallar dig.
Ps 102:13

Tisdag 24.10.2017

Inse att det är Herren Sebaot som stämplar mot er - honom skall ni frukta, honom skall ni bäva för.
Jes 8:13

Onsdag 25.10.2017

Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss; han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan.
2 Kor 1:21-22

Torsdag 26.10.2017

Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.
Ps 118:16

Fredag 27.10.2017

Han stiftade en lag åt Israel,
där han befallde våra fäder
att undervisa sina barn,
så att det blev känt för kommande släkten.
Och barnen som föddes
skulle berätta det för sina barn.
Ps 78:5-6

Lördag 28.10.2017

Gud kan gå i god för att vad jag säger till er inte är både ja och nej. Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotheos, han var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.
2 Kor 1:18-20

Söndag 29.10.2017

"Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa."
Luk 10:3-4

Måndag 30.10.2017

Gud välsignar oss,
och hela jorden skall frukta honom.
Ps 67:8

Tisdag 31.10.2017

Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet!
5 Mos 31:8

Onsdag 01.11.2017

Så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud.
Kol 1:10

Torsdag 02.11.2017

Så att hela jorden lär känna vad du gör
och alla folk får veta att du hjälper.
Ps 67:3

Fredag 03.11.2017

Herre, allt du har skapat skall tacka dig,
dina trogna skall lovsjunga dig.De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft.
Ps 145:10-11

Lördag 04.11.2017

Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.
Upp 21:3-4

Söndag 05.11.2017

Fariseerna och saddukeerna kom fram till honom, och för att sätta honom på prov bad de att han skulle låta dem se ett tecken från himlen. Han svarade dem: På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, himlen är röd, och på morgonen: I dag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda men inte tecknen för tiderna. Detta onda och trolösa släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Sedan lämnade han dem och gick sin väg..
Matt 16:1-4

Måndag 06.11.2017

Jag kungör dina lagbud för kungar
och behöver inte blygas.
Ps 119:46

Tisdag 07.11.2017

Och nu säger Herren: Om du vänder tillbaka
skall jag låta dig komma tillbaka och bli min tjänare. Om ditt tal är lödigt och utan slagg
skall du få bli min mun. Människorna skall komma tillbaka till dig, men du skall inte komma tillbaka till dem.
Jer 15:19

Onsdag 08.11.2017

Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.
Rom 5:2-5

Torsdag 09.11.2017

Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.
1 Kor 3:11

Fredag 10.11.2017

Gud är vår tillflykt och vår styrka,
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.
Ps 46:2

Lördag 11.11.2017

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
Rom 5:8

Söndag 12.11.2017

Då kom Petrus fram till honom och sade: Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger? Jesus svarade: Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.
Matt 18:21-22

Måndag 13.11.2017

Hat vållar fejd, kärlek skyler alla fel.
Ords 10:12

Tisdag 14.11.2017

Jag hatar och avskyr lögn,
men din lag älskar jag.
Ps 119:163

Onsdag 15.11.2017

Till sist, ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.
1 Pet 3:8-9

Torsdag 16.11.2017

Vad det är gott och ljuvligt
att bröder är tillsammans!
Ps 133:1

Fredag 17.11.2017

De som älskar din lag är fullkomligt trygga,
inget kan få dem att falla.
Ps 119:165

Lördag 18.11.2017

Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader.
Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.
Matt 18:19-20

Söndag 19.11.2017

Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen.
Mark 13:35

Måndag 20.11.2017

Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
2 Pet 3:13

Tisdag 21.11.2017

Människorna sveper du bort,
de är som morgonsömnen.
De förgås som gräset. Fast det frodas om morgonen är det förgängligt:
mot kvällen vissnar det och torkar bort.
Ps 90:5-6

Onsdag 22.11.2017

Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden.
Heb 3:12

Torsdag 23.11.2017

Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.
Ps 130:6

Fredag 24.11.2017

Lär oss hur få våra dagar är,
då vinner vårt hjärta vishet.
Ps 90:12

Lördag 25.11.2017

Mätta oss var morgon med din nåd,
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.
Ps 90:14

Söndag 26.11.2017

Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster.
Matt 13:32-33

Måndag 27.11.2017

Herren regerar i evighet,
han har rest sin tron för att döma.
Han råder rättvist över världen, dömer folken med oväld.
Ps 9:8-9

Tisdag 28.11.2017

Ja, dagen kommer, och den skall brinna som en ugn. Då skall alla fräcka och alla som handlar orätt bli till halm.
Mal 4:1

Onsdag 29.11.2017

Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom.
1 Kor 15:22-23

Torsdag 30.11.2017

Sion hör och gläder sig, Juda städer jublar
över dina domslut, Herre. Ty du, Herre, är den Högste, upphöjd över jorden, högt över alla gudar.
Ps 97:8-9

Fredag 01.12.2017

Ställ inte din tjänare inför din domstol,
ingen människa kan få rätt mot dig.
Ps 143:2

Lördag 02.12.2017

Den siste fienden som förintas är döden.
1 Kor 15:26

Söndag 03.12.2017

Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.
Luk 19:38

Måndag 04.12.2017

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig.
Ps 25:4-5

Tisdag 05.12.2017

Den mäktige har ställt sig i spetsen för dem,
med makt drar de ut genom porten.
Deras konung går i spetsen för dem,
Herren går framför dem.
Mik 2:13

Onsdag 06.12.2017

Vishet är bättre än styrka, men den fattiges vishet föraktas, och ingen lyssnar på hans ord. De visas stilla tal är starkare än skränet från dårarnas hövding. Vishet är bättre än vapen.
Pred 9:16-18

Torsdag 07.12.2017

Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.
Ps 25:6-7

Fredag 08.12.2017

Herre, jag sätter mitt hopp till dig, du min Gud, jag förtröstar på dig: svik mig inte,
låt inte mina fiender triumfera!
Ps 25:1-2

Lördag 09.12.2017

Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.
Ps 25:8-9

Söndag 10.12.2017

Till lärjungarna sade han: "Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag."
Luk 17:24

Måndag 11.12.2017

Lyssna, Israels herde, träd fram i glans. Väck din styrka till liv och kom till vår hjälp!
Ps 80:2-3

Tisdag 12.12.2017

Så säger Herren, Israels konung,
han som friköper dem, Herren Sebaot:
Jag är den förste, jag är den siste.
Det finns ingen annan Gud än jag.
Jes 44:6

Onsdag 13.12.2017

Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn.
Jak 5:7

Torsdag 14.12.2017

Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.
Ps 126:3

Fredag 15.12.2017

Vi viker inte bort från dig. Låt oss leva, så skall vi åkalla dig. Herre Gud Sebaot, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Ps 80:19-20

Lördag 16.12.2017

"Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er."
Luk 17:20-21

Söndag 17.12.2017

Johannes döparen sade: "Jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt."
Joh 1:23

Måndag 18.12.2017

- Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
Jes 40:3

Tisdag 19.12.2017

Jag vill höra vad Gud säger.
Herren förkunnar välgång
för sitt folk och sina trogna
och för de redbara.
Ps 85:9

Onsdag 20.12.2017

Honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten, genom Jesus Kristus, i evighet, amen.
Rom 16:27

Torsdag 21.12.2017

Gud, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
Ps 80:4

Fredag 22.12.2017

Rättvisa går framför honom,
fred och välgång i hans spår.
Ps 85:14

Lördag 23.12.2017

"Han skall bli större och jag bli mindre."
Joh 3:30

Söndag 24.12.2017

Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).
Matt 1:23

Måndag 25.12.2017

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
1 Joh 4:10

Tisdag 26.12.2017

De trognas liv
är dyrbart i Herrens ögon.
Ps 116:15

Onsdag 27.12.2017

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.
1 Joh 3:1

Torsdag 28.12.2017

Töm ut ditt hjärta som vatten,
öppna dig inför Herren.
Sträck dina händer mot honom
i bön för dina barns liv.
Klag 2:19

Fredag 29.12.2017

Hela jorden har sett att vår Gud räddar.
Ps 98:3

Lördag 30.12.2017

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.
Joh 1:14

Söndag 31.12.2017

Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.
Ps 121:7-8

Måndag 01.01.2018

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.
Heb 13:8

Tisdag 02.01.2018

Herre, du är min Gud,
jag vill lova dig och prisa ditt namn.
Du har utfört dina allvisa planer,
dina löften från fordom står orubbligt fast.
Jes 25:1

Onsdag 03.01.2018

Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt.
Gal 4:4-5

Torsdag 04.01.2018

Jag vill förkunna Herrens kärlek,
prisa Herren för allt han gjort för oss.
Jes 63:7

Fredag 05.01.2018

Själv vill jag alltid hoppas på dig,
åter och åter sjunga ditt lov.
Ps 71:14

Lördag 06.01.2018

Jesus säger:
"Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret."
Joh 12:46

Söndag 07.01.2018

När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad.
Luk 3:21-22

Måndag 08.01.2018

Jublande skall ni ösa vatten
ur räddningens källor.
Jes 12:3

Tisdag 09.01.2018

Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stilla på den torra bottnen mitt i Jordan, medan israeliterna gick över torrskodda, ända tills allt folket hade kommit över floden.
Jos 3:17

Onsdag 10.01.2018

Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.
Gal 3:27

Torsdag 11.01.2018

Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd.
Joh 1:29

Fredag 12.01.2018

Herren säger:
"Jag har funnit David, min tjänare,
och smort honom med min heliga olja.
Min hand skall vara hans fasta stöd,
min arm skall ge honom styrka."
Ps 89:21-22

Lördag 13.01.2018

"Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. "
Gal 3:28

Söndag 14.01.2018

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet."
Mark 1:14-15

Måndag 15.01.2018

Tacka Herren, åkalla honom,
berätta för folken om hans verk!
Ps 105:1

Tisdag 16.01.2018

Prisa stolt hans heliga namn,
de som söker Herren må glädja sig.
Sök er till Herren och hans makt,
träd ständigt fram inför honom.
Ps 105:3-4

Onsdag 17.01.2018

Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att föra Guds utvalda till tro och till kunskap om vår religions sanning, med dess hopp om evigt liv.
Tit 1:1-2

Torsdag 18.01.2018

Vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.
Joh 1:14

Fredag 19.01.2018

Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro.
Heb 13:7

rss