Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Nattvarden 225
Samma melodi: 535, 567
225      Som spridda sädeskornen

Svensk handskrift 1693

Upphovsrättsinnehavaren till psalmtextens första vers har inte gett oss lov att publicera den på webben.

 
2.
Som jordens berg och kullar
rik skörd av druvor gett
och deras droppar samlas
i vinet och blir ett,
så låt din kyrka samlas,
o Gud, från all vår jord:
en Fader och ett husfolk
runt himmelrikets bord.
 

Anders Frostenson 1936 efter fornkyrklig bön (vers 1)
Per Lønning 1973 (vers 2)
Fredrik Cleve 1985 (vers 2)

 

 
Se psalm 231 i finska psalmboken (Annan melodi men samma versmått)

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi