Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Nattvarden 222
222      Låt oss tillbe av allt hjärta

Fransk hymn efter 1600-talscarol


 
1.
Låt oss tillbe av allt hjärta
Kristi frälsarhemlighet!
Herren över alla herrar
mänska blev i ödmjukhet.
Han var död, men se, han lever
nu och i all evighet.

2.
Själv han står här mitt ibland oss,
talar till oss nådens ord.
Med sitt blod och sin lekamen
tröstar han oss vid sitt bord.
Av det himmelsbröd han bryter
mänskan blir gudomliggjord.
3.
Ljus av ljus från ljusets rike
kommer till oss med Guds makt.
Längs hans väg på jorden håller
himlens änglar trofast vakt.
Mörkrets välde snart för alltid
för hans fötter skall bli lagt.

4.
Änglarna i helig vördnad
bär om Kristi seger bud.
Deras röst med vår förenas
i en ständig lovsångs ljud:
Halleluja, halleluja,
amen, amen, pris ske Gud!
 

Gerard Moultrie 1864 efter 300-talets Jakobsliturgi
Fredrik Cleve 1985

 

 
Se psalm 228a i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi