Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Guds ord 201
201      Ordet om Guds nåd och frälsning

Rudolf Lagi 1867


 
1.
Ordet om Guds nåd och frälsning,
går kring jordens länder ut,
bringar själar himmelsk hälsning,
gör på hjärtats ångest slut,
lyfter upp ur syndens nöd,
hjälper genom sorg och död.

2.
Ordet om Guds ljus, det klara,
krossar falska gudars makt,
frigör hednafolkens skara
från det mörker vantron bragt
till att vandra i Guds ljus
fram emot hans fadershus.

3.
Ordet om Guds kärleks under
bygger broar, stiftar frid,
blottar själviskhetens grunder,
stillar bitterhet och strid,
väcker kärlek, släcker brand,
knyter samman land vid land.
4.
Ordet om det kristna hoppet
tänder ljus i dödens dal,
vittnar när vi slutar loppet
om nytt liv i himlens sal,
om ett evigt liv till sist
genom tron på Jesus Krist.

5.
Ordets Herre skall regera
över jordens vida rum
och hans Ande för allt flera
tolka evangelium.
Låt oss höja lovets ton
i tillbedjan vid hans tron.
 

Alfred Brynolf Roos 1871
Max von Bonsdorff 1942
Bearb.

 

 
Se psalm 193 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi