Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Guds nåd i Kristus 264
Samma melodi: 287, 320, 739
264      Jesus du mitt hjärtas längtan

Svensk handskrift 1676


 
1.
Jesus, du mitt hjärtas längtan,
all min glädje och min tröst,
kom till mig och låt mig höra
i ditt ord min egen röst.
Kom till mig, o Jesus kär,
låt mig vara där du är.

2.
Jesus, låt mig alltid börja
i ditt namn allt vad jag gör.
Då kan jag mitt bästa göra
och så sluta som jag bör.
Kom till mig, o Jesus kär,
låt mig vara där du är.

3.
Alla mina ord och tankar
Jesus, låt dem glädja dig.
Mera värd än allting annat
låt din kärlek bli för mig.
Kom till mig, o Jesus kär,
låt mig vara där du är.
4.
När jag lägger mig att sova
låt mig vila trygg i dig.
När jag vaknar, låt mig lova
dig som vakat över mig.
Kom till mig, o Jesus kär,
låt mig vara där du är.

5.
När jag slutar mina dagar,
var hos mig och ge mig tro:
där du är, där får jag vara,
bland Guds helgon får jag bo.
Kom till mig, o Jesus kär,
låt mig vara där du är.
 

Tysk 1686
Jakob Arrhenius 1691
Bearb.

 

 
Se psalm 546 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi