Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Guds nåd i Kristus 276
276      Jesus det renaste

Caroline Volla Sørlie cirka 1910

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.
 
1.
Jesus, det renaste,
dyraste, skönaste
namn som på människoläppar är lagt!
Rikaste härlighet,
helighet, salighet,
fullhet av nåd och av sanning och makt.

2.
Motgången möter mig,
aldrig du stöter mig
bort från din mäktiga, nådiga famn.
Världen den glömmer mig,
Herre, du gömmer mig
tätt vid ditt hjärta och nämner mitt namn.

3.
Herre, du hör ju mig,
Herre, du för ju mig
såsom du vet att det tjänar mig bäst.
Hjälp mig att böja mig,
lär mig att nöja mig
med ditt behag, medan här jag är gäst.

4.
Du är det renaste,
dyraste, skönaste,
rena mig, helga mitt hjärta och sinn.
Lös mig ur snarorna,
fräls mig från farorna,
tag mig till sist i din härlighet in.
 

Ole Theodor Moe 1904
Edvard Evers 1917

 

 
Psalmkommentar
Se psalm 318 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi