Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Nattvarden 223
223      Du som tronar i det höga

William Owen 1852


 
1.
Du som tronar i det höga,
du uppståndne Jesus Krist,
ej vi ser dig med vårt öga,
ändå är du här förvisst.
Halleluja, halleluja, halleluja!
Du vårt bröd i all vår brist,
du vårt bröd i all vår brist!

2.
I tillbedjan ödmjukt böjer
inför dig vi nu oss ned.
Du som våra tankar höjer,
med din Ande själv oss led.
Halleluja, halleluja, halleluja!
För din nattvard oss bered,
för din nattvard oss bered.

3.
Som i Betlehem dig höljer
också här en ringa dräkt.
Änglars sång dig likväl följer,
konung stor av Davids släkt.
Halleluja, halleluja, halleluja!
Ock för oss har morgon bräckt,
ock för oss har morgon bräckt.
4.
Du vårt påskalamm som sonat
allas synd i korsets död,
låt vårt hjärta bli förskonat,
renat i din kärleksglöd.
Halleluja, halleluja, halleluja!
Du är hjälparn i all nöd,
du är hjälparn i all nöd.

5.
O du himlens rika manna,
klippa brusten ock för mig,
jord och himmel hosianna
sjunger fröjdefullt inför dig.
Halleluja, halleluja, halleluja!
Dig ske pris evinnerlig,
dig ske pris evinnerlig.
 

George Hugh Bourne 1874
Max von Bonsdorff 1943
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi