Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 300
300      Mitt hjärta ständigt sjunger

Finsk variant från Kaland


 
1.
Mitt hjärta ständigt sjunger,
det kan ej låta bli.
Från alla tunga bördor
har Jesus gjort mig fri.
Jag sökte länge ro och frid
och fann dem inte här.
Men nu i Jesus själens strid
och ängslan ändad är.

2.
Mitt hjärta ständigt sjunger,
det kan ej låta bli.
Jag längtar att få lära
den nya melodi
som en gång med ett mäktigt brus,
likt starka böljors svall,
till Lammets lov i Faderns hus
förklarad klinga skall.
 

Antti Wilén 1856 (vers 1)
Juho Railio cirka 1920 (vers 2)
Mikael Nyberg cirka 1920

 

 
Se psalm 337 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi