Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Kyrkans tjänare 248
Samma melodi: 165, 339, 399Bibeln.se: Joh. 20, Samma melodi: 165, 339, 399Bibeln.se: Joh. 21
248      Herren vår Gud har rest sin tron

Ludvig Matthias Lindeman 1840


 
1.
Herren, vår Gud, har rest sin tron
högt bland serafer och änglar.
Djupt ser han ner på nödens jord,
frågar oss: “Vem skall jag sända?”
Vill du bli Herrens sändebud -
svara med själ och mun din Gud:
“Se, här är jag, så sänd mig.”

2.
Lärjungen känner Herrens blick:
“Älskar du mig av allt hjärta -
mera än de som kom och gick -
gå då i mitt namn att tjäna,
var då en herde för min hjord,
föd mina lamm, som jag har gjort.”
Herre, du vet min kärlek.
3.
Lärjungar rädda. Dörren stängd.
Plötsligt stod Jesus ibland dem,
gav dem med ord och andedräkt
fridens och sannigens Ande,
sände dem ut med ord av frid:
“Den som hör eder, han hör mig!”
Kristus, min Gud och Herre.

4.
De som tar mot din mantel, Krist,
hjälp dem att bedja och vaka,
bruka ditt ord i helig strid
utan att se sig tillbaka.
Giv åt din kyrka trofasthet
till dess din vilja äntligt sker.
Tillkomme, Gud, ditt rike.
 

Carl Olov Hartman 1980

 

 
Se psalm 251 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi