Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Guds nåd i Kristus 255
255      Av hjärtat håller jag dig kär

Strasbourg 1577


 
1.
Av hjärtat håller jag dig kär,
du, Jesus, all min glädje är.
Du för mitt liv till seger.
Jag håller intet mera kärt
och intet jordiskt mera värt
om bara dig jag äger.
Om än min ande, kropp och själ
försmäktar, så är du likväl
min lust, mitt hjärtas glädje god,
som återlöst mig med ditt blod.
O Jesus Krist, min Frälsare, min Frälsare,
det är blott du som hjälp kan ge.

2.
Din godhets gåva, Herre, är
kropp, själ och allt jag äger här
av timligt gott i livet.
Lär mig att bruka till ditt pris
och mänskors tjänst på alla vis
det som mig här blev givet.
Lär mig, o Herre, själv allt gott,
och rena mig från synd och brott.
Gör du mig tålig och förnöjd
och över jordens sorger höjd.
O Jesus Krist, du för din död, ja, för din död
ge mig din tröst i sorg och nöd.

3.
Sänd, Herre, dina änglar ut
att själen, när min kamp är slut,
av dem i vård blir tagen.
Låt kroppen, lagd i jorden ned,
få vila där i ro och fred
fram till den sista dagen.
Väck då från döden åter mig,
låt mina ögon skåda dig
i salig fröjd, o du Guds Son,
min Frälsare, min nådetron.
O Jesus Krist, ack bönhör mig, ack bönhör mig,
så får jag evigt prisa dig.
 

Martin Schalling 1569, 1571
Haquinus Magni Ausius 1641
Bearb.

 

 
Se psalm 376 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi