Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Påsk 93
93      Ära ske Gud och Herren Krist

Melchior Vulpius 1609


 
1.
Ära ske Gud och Herren Krist,
som döden övervann till sist
och blev vår hjälp mot synd och brist.
Halleluja, halleluja, halleluja!

2.
Sitt offer Jesus villigt gav
och när han uppstod ur sin grav
vår synd blev sänkt i nådens hav.
Halleluja, halleluja, halleluja!

3.
Du träder fram i segerskrud,
du dödens Herre, livets Gud,
och världen fylls av lovsångsljud.
Halleluja, halleluja, halleluja!
4.
Uppväck oss, Herre, från vår död,
befria oss från själens nöd
och tänd oss med din Andes glöd.
Halleluja, halleluja, halleluja!

5.
Du sänder ut ditt folk på jord
med segerns bud och nådens ord,
du för oss dukar livets bord.
Halleluja, halleluja, halleluja!

6.
I himlens sal skall vi en gång,
frigjorda från allt jordiskt tvång,
fullborda påskens segersång.
Halleluja, halleluja, halleluja!
 

Michael Weisse 1531
Sigurd Norrgård 1985

 

 
Se psalm 85 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi