Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Guds nåd i Kristus 257
Samma melodi: 186, 267, 462, 736
257      Se Jesus är ett tröstrikt namn

1697 års svenska koralpsalmbok


 
1.
Se, Jesus är ett tröstrikt namn,
i all vår nöd en säker hamn.
Igenom Jesus får vi nåd
och finner på det bästa råd.

2.
Guds ende Son, o Jesus Krist,
förlåt oss all vår synd och brist
och gör oss fria, du som kan,
ty du är både Gud och man.
3.
Du, Jesus, ger oss salighet.
Vårt hopp är din rättfärdighet.
Förlöst från ont och förd i hamn
blir den som litar på ditt namn.

4.
Vi tackar dig, o Jesus god,
som oss har frälsat med ditt blod.
Din frid oss här i tiden giv
och sist hos dig ett evigt liv.
 

Basilius Förtsch 1609
Haquinus Magni Ausius 1641
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi