Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 289
Samma melodi: 181, 438, 545
289      Herren vår Gud är en konung

Tysk (?) 1642 / Bremen 1665


 
1.
Herren vår Gud är en konung i makt och i ära:
kom, alla folk, att i evighet lov honom bära!
Himmel och jord
bärs av hans kraftiga ord,
allt vill sitt hägn han beskära.

2.
Pris vare Herren som allting så härligt bereder,
som oss har skapat och skådar i nåd till oss neder,
som i all nöd
skänker oss välfärd och bröd
och sitt beskydd kring oss breder.

3.
Herren vår Gud vare lov som en Far för oss blivit,
som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit
och Kristi hjord
leder med Ande och ord
hem till det eviga livet.

4.
Herren, vår salighets Gud, må vi prisa och tjäna.
Hans är all kraft och all vishet och ära allena.
Pris ske hans namn,
att han oss vill i sin famn
alla med Kristus förena.
 

Zacharias Topelius 1868 fritt efter
Joachim Neander 1680
Bearb.

 

 
Psalmkommentar
Se psalm 329 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi