Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Jul 21
Bibeln.se: Jes. 11:1, 10
21      Det är en ros utsprungen

Medeltida visa / Köln 1599


 
1.
Det är en ros utsprungen
av Isais rot och stam,
av fäderna besjungen,
den står i tiden fram,
en blomma skär och blid,
mitt i den kalla vinter,
i midnatts mörka tid.

2.
Om denna ros allena
ljöd förr Jesajas ord,
att född av jungfrun rena
han frälsa ska vår jord.
Av Herrens nåd och makt
oss detta under skedde
som oss profeten sagt.
3.
Den späda rosen fina
som doftar salighet
i mörkret skall den skina,
besegra dunkelhet.
Sann Gud och mänska sann,
oss arma mänskor frälsa
från synd och död han kan.

4.
O Jesus, dem som klagar
i denna jämmerdal
nu med din hjälp ledsaga
till himlens fröjdesal.
Ja, i din Faders hus
låt oss dig evigt lova
i salighet och ljus.
 

Vers 1-2, 4 katolsk julvisa 1500-talet (?) / vers 3 Fridrich Layriz 1844
Thekla Knös 1867
Bearb.

 

 
Psalmkommentar
Se psalm 23 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi