Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 290
290      Lovad vare Herren

1697 års svenska koralpsalmbok


 
1.
Lovad vare Herren,
våra fäders Gud!
Både när och fjärran
höres detta ljud.
Oss har han bevisat
outsäglig nåd.
Hela världen prisar
Herrens makt och råd,
prisar och berömmer
Gud som rättvist dömer
och sitt folk ej glömmer.

2.
Du som mäktig råder
över kerubim
och vars öga skådar,
ner i djupen in,
sol och måne prisar,
Gud, din stora makt.
Himlens stjärnor visar
all sin gyllne prakt,
prisar och berömmer
Gud som rättvist dömer
och sitt folk ej glömmer.

3.
Regn och vind och väder
sjunger här ditt lov.
Allt i dig sig gläder,
du som allt förmår.
Hagel, snö och isar,
rimfrost, natt och köld
Herrens allmakt prisar
som är sol och sköld,
prisar och berömmer
Gud som rättvist dömer
och sitt folk ej glömmer.
4.
Hela jorden tackar
Gud som är så god,
ängar, berg och backar,
källa, hav och flod,
örter, blad och blommor,
minsta frö som gror,
varje gräs som kommer,
ur den svarta jord,
prisar och berömmer
Gud som rättvist dömer
och sitt folk ej glömmer.

5.
Allt som bärs av vingar
och i luften far,
allt som rörs och simmar
genom sjö och hav,
alla fåglar talar
om Guds härlighet,
fiskstim, stora valar
honom prisa vet,
prisar och berömmer
Gud som rättvist dömer
och sitt folk ej glömmer.

6.
Vilda djur och tama
uti mark och skog
stämmer in i samma
ljud och glädjerop.
Vi som undfått mera
av hans trogna vård
bön och sång förenar
till Guds godhets lov,
prisar och berömmer
Gud som rättvist dömer
och sitt folk ej glömmer.
 

Haquin Spegel 1686
Karl-Gustaf Hildebrand 1979

 

 
Se psalm 457 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi