Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Konfirmation 233
Samma melodi: 200, 231, 236, 441b
233      Ren tidigt du beredde

Finsk variant (Kuortane) av nr. 535


 
1.
Ren tidigt du beredde
oss del i ditt förbund.
Din hand, o Herre, ledde
oss fram till denna stund.
Välsigna, Fader kära,
alltjämt vår ungdomstid.
Lär oss din sanning ära
och låt oss få din frid.

2.
Du Kristus som förtager
vår skuld som är så svår,
giv nådens ljusa dager
åt våra ungdomsår!
Ditt folk låt oss få vara.
Du själv vår konung bliv,
och lär din unga skara
att helga dig sitt liv.
3.
När världen vill oss snärja
och föra vilse här,
när vi oss måste värja
mot eget ont begär,
giv, Ande god, oss styrka,
ditt ord inprägla väl.
Gud, hjälp oss unga dyrka
dig rätt av all vår själ.
 

Yrjö Alanen 1938
Max von Bonsdorff 1942
Bearb.

 

 
Se psalm 512 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi