Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 294
294      O att min Gud jag kunde lova

Johann Balthasar König 1738


 
1.
O, att min Gud jag kunde lova
med tusen tungor varje stund
och prisa honom för hans gåva,
som ger mitt liv dess fasta grund.
Stor nåd har Herren åt mig gett,
i kärlek evig frid berett.

2.
Min Gud, jag är dock alltför ringa
att kunna värdigt prisa dig.
Må allt som lever tack dig bringa
och stämma upp ditt lov med mig!
Vart jag än går, vad än mig sker,
jag dina stora under ser.

3.
Dig tillhör evigt tack och ära,
min Fader god, för kropp och själ,
för att du ständigt är mig nära,
för all din omsorg om mitt väl,
för allt vad här i världen jag
till gagn och glädje får var dag.

4.
Min Frälsare, som mig förlossat,
min Jesus kär, jag prisar dig,
att du mitt ok har sönderkrossat
då du på korset dog för mig,
så att jag frälst från synd och fall
med dig Guds rike ärva skall.
5.
Guds Ande, som med ordet leder
och väcker, manar, tröstar mig,
som mina gärningar bereder,
jag tackar dig, jag prisar dig,
ty till allt gott som jag förmår
av dig allena kraft jag får.

6.
Vem är som mig så rikt välsignar,
vem skyddar här för fall min fot?
Vem stöder mig när trött jag dignar,
vem om ej du, Gud Sebaot?
Med tålamod du möter mig,
fast jag så ofta sviker dig.

7.
Hur skulle ej min själ och tunga
lovprisa dig i himlens höjd
och än i smärtans djup besjunga
din ära, store Gud, med fröjd!
Om jord och himmel än förgår,
i dig min glädje dock består.

8.
Så vänder jag mig bort från flärden
till dig som uti höjden bor
och sjunger med den vida världen:
Min Gud är helig, hög och stor.
Kraft, ära, pris och härlighet,
de hör till dig i evighet.
 

Johann Mentzer 1704
Zacharias Topelius 1868
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi