Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Guds nåd i Kristus 270
Samma melodi: 196
270      När världens hopp förtvinat stod

Folkmelodi / Johannes Rhau 1589


 
1.
När världens hopp förtvinat stod
likt blomman uti sanden,
rann upp så klar en hälsoflod,
gav kraft och mod
åt kvalda mänskoanden.

2.
Guds Son det var. Han sanningen
och vägen är och livet.
Den honom söker finner än,
åt bedjaren
skall vara rikligt givet.

3.
Han genom hela livets dag
utsträcker sina händer.
Med syndare har han fördrag.
Där tron är svag
han veken återtänder.

4.
I världen han den ende är
som trösta kan och liva
envar som ångesten förtär
och som begär
i honom salig bliva.
5.
Han som en herde för sin hjord
allt som oss fattas giver:
sin Ande, salighetens ord,
sitt rika bord,
och alltid trofast bliver.

6.
Vad skulle Herren göra mer
att oss från synden frälsa!
Han för oss strider, segern ger,
vår längtan ser
och är vårt liv, vår hälsa.

7.
Här nära dig låt oss få bo
som dina barn och njuta
kraft av ditt ord till hopp och tro,
så att i ro
vi får vår vandring sluta.

8.
Du är i lidandet vårt stöd,
o kärlek utan like!
Du för oss genom sorg och nöd
och kval och död
till härlighetens rike.
 

Samuel Hedborn 1813
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi