Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Guds ord 203
Samma melodi: 291
203      Lovad vare Gud som sänder

Johann Michael Müller 1719


 
1.
Lovad vare Gud som sänder
oss sin helga sannings ord!
Himmelskt ljus han därmed tänder
uti mörkret på vår jord
för att lära oss och leda
och för himmelen bereda.

2.
Gud har för sin helga kyrka
ordets fasta grundval lagt,
lovat henne vårda, styrka
mot all ondskans list och makt.
Han till hennes bästa vänder
vad som än i världen händer.

3.
Tider växlar om med tider,
jord och himmel de förgår.
Allt mot sin förvandling skrider,
evigt dock Guds ord består.
Den det hör och troget gömmer,
honom Jesus salig dömer.
4.
Men den Herrens ord förkastar,
ej sig böjer för dess bud,
han till evig ofärd hastar
bort från salighet och Gud.
Snart hans hopp till intet bliver
likt en rök som vinden driver.

5.
Upplys, Herre, världen vida
med ditt ord, ditt klara ljus,
att sitt sken det måtte sprida
till vart land och varje hus.
Giv att det må frukter bära
som förhärligar din ära.
 

Jacob Henrik Roos 1879
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi