Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Fastetiden 66
Samma melodi: 365
66      Jesus du mitt liv min hälsa

Svensk handskrift 1676


 
1.
Jesus, du mitt liv, min hälsa,
Jesus, du för mig är död.
För att mig från mörkret frälsa
gick du ut i natt och nöd.
Intet kan mig nu fördärva.
Liv och glädje får jag ärva.
Pris och ära tillhör dig,
Jesus, du som dog för mig!

2.
Du min Jesus, måste höra,
smädelser och hot och hån.
Band och bojor fick du bära,
du som är Guds egen Son,
för att mig från banden lossa,
ondskans tunga kedjor krossa.
Pris och ära tillhör dig,
Jesus, du som dog för mig!
3.
Du fick lida kval och pina
och med törnekrona gå.
För att läka såren mina
fick du böjd och blodig stå.
Du fick bära korsets plåga.
Jag fick liv och hopp som gåva.
Pris och ära tillhör dig,
Jesus, du som dog för mig!

4.
Nu dig tackar allt mitt hjärta,
Jesus, för din bittra nöd,
för din ångest, för din smärta,
för ditt kors och för din död.
Tack för allt det bittra, svåra
som du led för synder våra.
Pris och ära tillhör dig,
Jesus, du som dog för mig!
 

Ernst Cristoph Homburg 1653
Ericus Laurentii Norenius 1675
Bearb.

 

 
Se psalm 57 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi