Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 286
Samma melodi: 125, 163, 315
286      Nu tacka Gud allt folk

Johann Crüger 1647


 
1.
Nu tacka Gud, allt folk,
med hjärtans fröjd och gamman
för stora ting som han
gör med oss allesamman.
Den Gud som tog oss upp
av nåd i sitt förbund,
hans godhet följer oss
ifrån vår första stund.

2.
Du evighetens Gud,
må du din nåd förläna,
så att i tro vi nu
och alltid kan dig tjäna.
O Herre, stor i nåd,
bli du vårt hopp, vår frid,
var oss i kärlek när
nu och i evig tid.
3.
Dig, Skapare och Far
och Sonen som du sände,
och Anden, tröstaren,
vi prisar utan ände.
Treenighetens Gud,
du alltings ursprung är.
Du var, du är, du blir.
Vi dig vår lovsång bär.
 

Martin Rinckart 1636
Jesper Swedberg 1694
Bearb.

 

 
Psalmkommentar
Johann Crüger i Wikipedia

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi