Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 285
285      Lov pris och tack ske dig o Fader

Finsk koralvariant (Österbotten)


 
1.
Lov, pris och tack ske dig, o Fader kära!
Högt lovat är ditt namn, din gudoms ära.
I universum råder du, o Gud,
och alla himlar lyder dina bud,
dina bud.

2.
Hur skall ditt namn jag kunna värdigt prisa
för all den nåd du velat mig bevisa?
Din avbild är jag, dina händers verk.
Var alltid med mig, till allt gott mig stärk,
gott mig stärk.

3.
Från synd och död har du min själ förlossat,
den ondes makt och välde har du krossat.
En gränslös nåd och frid har du dem gett
som har i korset segerns tecken sett,
tecken sett.

4.
Du oförtjänt har velat mig bevara
av nåd allena från all nöd och fara
till denna stund, min hela levnads tid.
Var alltid mot mig så en Fader blid,
Fader blid.

5.
Herre, förlåt mig mina fel och brister
för Kristi skull, att jag din nåd ej mister.
Hjälp mig att jag i sann botfärdighet
här tjänar dig, och där i evighet,
evighet.

6.
Ge mig din nåd, att aldrig jag mig vänder
bort från ditt ord, som ljus i mörkret tänder.
Det visar väg till tröst och evig fröjd
som väntar mig en gång i himlens höjd,
himlens höjd.

7.
Mitt kall på jorden och min vandrings möda
må du välsigna, Gud, och nådigt stöda,
ditt helga namn till pris i evighet,
mitt nästa och mig själv till salighet,
salighet.

8.
Sänd dina änglar som mitt liv bevarar
att ock min ovän ser det och förklarar:
Hur salig är ej den som fruktar Gud
och som troget håller till hans bud,
till hans bud.

9.
Min Herre, du kan faderligt mig lära
att prisa högt din nåd, din makt och ära.
I universum råder du, o Gud,
och alla himlar lyder dina bud,
dina bud.

10.
Må alla folk i fjärran liksom nära
i tro på Kristus sjunga i Guds ära
en hjärtats lovsång, fylld av jubelton,
som evigt ljuder vid hans himmelstron,
himmelstron.
 

Laurentius Paulinus Gothus 1633
Bearb.

 

 
Se psalm 326 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi