Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Kyrkans tjänare 246
Samma melodi: 184, 187
246      Herre du som trofast vårdar

Alfred Anderssén 1926


 
1.
Herre, du som trofast vårdar
all din återlösta hjord,
samlar den i dina gårdar
och den mättar med ditt ord,
hör ditt folk, och till din ära
oss en trogen herde giv,
som förkunnar rätt din lära,
vägen till ett evigt liv.

2.
Låt vårt val på den nu falla
som vill dina vägar gå,
som sig vårdar om oss alla,
och ej värdens gunst vill få,
som ej tröttnar för oss vaka
och i bönen trägen är,
som kan allt för dig försaka
och så lever som han lär.
3.
Här ej egen klokskap gäller,
din är saken, Herre kär.
Därför vi nu valet ställer
inför dig som Herden är.
Hjälp oss fråga dig allena,
så att nu din vilja sker.
Våra tankar må du rena,
därom, Herre, vi dig ber.
 

Samuel Ödmann 1798
Bengt Olof Lille (på basen av Ödmann) 1868
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi