Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Guds nåd i Kristus 268
Samma melodi: 445
268      Jesus korsets man

Finsk variant (Raumo) av 1700-talsmelodi


 
1.
Jesus, korsets man,
segern åt oss vann,
vägen, sanningen och livet blev han då.
Han rättfärdig är,
oss i kärlek bär.
Den som tror skall evigt liv i honom få.
Han hjärtats rum upplysa kan
och dödens bojor bryter han,
löst blir syndens träl,
allting gör han väl.
Som en vårflod fyller jubel nu min själ.

2.
Så en morgon gryr,
nattens skuggor flyr,
livets väg vid Herrens hand jag vandra får.
Visst är kampen het,
men ändå jag vet:
sist han torkar från mitt öga varje tår.
Hans kärlek utan like gjort
att korset blev en nådens port.
Jag får gå i tro
och i trygghet bo
hos den Frälsare som ger mitt hjärta ro.
 

Abraham Achrenius 1769
Sigurd Norrgård 1982

 

 
Se psalm 265 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi