Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Guds nåd i Kristus 260
260      Jesus glädjens källa

Johann Crüger 1653


 
1.
Jesus, glädjens källa,
låt din kärlek välla,
Jesus, hör min röst!
Efter dig jag längtar,
ja, till dig jag trängtar,
du som är min tröst.
O Guds lamm,
på korsets stam
har ditt blod du låtit rinna
och din kärlek brinna.

2.
Möda, sorg och plågor,
ångestfyllda frågor,
synd och dödens kval
skall mig inte skilja
emot Jesu vilja
från hans trognas tal.
Allt han ger,
för mig han ber,
i sin famn han tar mig åter
och min synd förlåter.

3.
Allt som världen skänker
likt en skenbild blänker.
Ära, guld och pris
vill jag inte akta,
inte eftertrakta.
De är dunst och is,
varar kort,
och smälter bort.
Jesus evigt hos mig bliver
och mig livet giver.
4.
Högt må andra sträva,
enkelt vill jag leva
efter Guds behag.
Han vet allt mitt bästa,
jag vill helt mig fästa
vid hans bud och lag.
Jag är nöjd
när jag är böjd
till min Jesus. Vid hans sida
får jag nåden bida.

5.
Nu all sorg jag kastar
som min själ belastar,
Jesus, i din famn.
Väl du sörjer för mig,
tröstar mig och hör mig,
leder mig i hamn,
Med ditt blod,
du Jesus god,
mig från alla synder renar
och med dig förenar.
 

Johann Franck 1653
Johan Schmedeman 1694
Bearb.

 

 
Se psalm 303 i finska psalmboken
Johann Crüger i Wikipedia

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi