Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Nattvarden 220
Samma melodi: 60, 240
220      Hur kan jag glömma honom

Hans Leo Hassler 1601


 
1.
Hur kan jag glömma honom
som aldrig glömde mig?
Min Frälsare, min Herre,
min Gud evinnerlig.
Jag var tillfångatagen,
han frihet åt mig vann.
Jag låg av ångest slagen,
hos honom tröst jag fann.

2.
Skall jag ej honom älska
som först mig älskat har?
Skall jag bedröva honom
som mina synder bar?
Han gick de tunga stegen
för mig, mitt straff han tog.
För min skull ledde vägen
till korset där han dog.

3.
Den vännen som förbarmat
sig över all min nöd,
den vännen som har frälsat
min själ från evig död,
den vännen är den bästa,
allt gott han åt mig ger,
Den vill jag ej korsfästa
med mina synder mer.
4.
Nu vill han mig förkunna
sitt dyra löftes ord,
nu vill han åt mig giva
en plats vid nådens bord.
Han själv vill hos mig vara,
det sanna livets bröd,
min kropp och själ bevara
ifrån en evig död.

5.
O Jesus Kristus, ge mig
ett sådant hjärtelag,
att jag i tro och kärlek
må tjäna dig var dag.
I dig är allt mig givet,
så styrk mig du och stöd
i mig det nya livet,
du livets ädla bröd.
 

Christian Gottlob Kern 1820
Zacharias Topelius 1868
Bearb.

 

 
Se psalm 292 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi