Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Påsk 99
Samma melodi: 219
99      Du segern oss förkunnar

Svensk handskrift 1675


 
1.
Du segern oss förkunnar,
du oss förlossat har.
Dig prisar våra munnar,
o Jesus, vårt försvar.
Du dödens udd har krossat
och gravens bommar lossat
och livet du fört ut.

2.
Du träder fram i ära
och världen fylls av ljus.
Dess strålar tröst skall bära
till själva dödens hus.
Fröjd är i änglars boning,
på jorden frid, försoning
och ett odödligt hopp.
3.
Ej graven oss förskräcker,
den var din bädd också.
Din milda hand oss räcker,
hur djupt vi vila må.
Med dig i livets skiften,
med dig också ur griften
till evig fröjd vi går.

4.
Så lär oss leva, lida
med dig i liv och död.
Lär oss din hjälp förbida,
i kampen var vårt stöd.
Blott den som delar striden
skall dela segern, friden
och himlens ro med dig.
 

Erik Gustaf Geijer 1812
Bearb.

 

 
Se psalm 100 i finska psalmboken (Annan melodi men samma versmått)

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi