Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Guds nåd i Kristus 256
Samma melodi: 348Bibeln.se: Joh. 3:16-18
256      Så älskar Gud vår värld att han

Tysk 1526


 
1.
Så älskar Gud vår värld, att han
sin Son till jorden sände.
I honom vi vår frälsning fann,
vårt hopp blev han, den ende.
Vår värld är full av synd och brist,
och hjälp står ej att finna,
ej nåd att vinna
förutan Jesus Krist,
vår broder, född av kvinna.

2.
En härlig tröst får detta bli,
en tillförsikt i nöden,
att Jesus gör vår ande fri
och räddar oss från döden.
Att Herren Gud oss älskar så
fick Sonen uppenbara.
Låt oss besvara
hans stora kärlek då
och ta hans ord tillvara!

3.
Ty den som tror på Jesus Krist
får komma till Guds rike,
där Edens lustgård som vi mist
skall komma utan like.
Sin Son har Herren Gud oss sänt
ej för att världen döma
och nåden gömma.
Nej, dom i nåd han vänt,
vår synd vill han förglömma.
4.
Men den som redan dömd förvisst,
och honom Gud förkastar,
som ej vill tro på Jesus Krist,
till sitt fördärv han hastar.
Den människa som ej vill tro
på Sonens namn allena,
Guds lamm, det rena,
får ej i himmelsk ro
med änglar sig förena.

5.
Den som i trohet håller ut
skall se och ärva livet.
Det liv som aldrig kan ta slut
skall åt Guds barn bli givet.
Gud, lär oss älska livets ljus
och sanningen och Anden.
Tag oss vid handen
och led oss till ditt hus,
vårt hem på andra stranden.
 

Tysk 1586
Till svenska 1614
Bearb.

 

 
Se psalm 260 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi