Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Fastetiden 62
62      Vi tackar dig o Jesus god

Nikolaus Herman 1551


 
1.
Vi tackar dig, o Jesus god,
som rinna lät ditt dyra blod.
Från Satans makt och avgrunds list
har du oss löst, o Jesus Krist.

2.
Vi beder dig, sann Gud och man,
slit sönder våra synders band,
fräls oss ifrån evig död
och var vår hjälp i all vår nöd.
3.
När synden frestar, med oss stå.
När korset trycker, skynda då
att hjälpa, styrka, stöda så,
att det för svårt ej vara må.

4.
O Jesus, du vår broder kär,
du vill oss alltid vara när.
I vårt elände hos oss bliv
och hjälp oss till ett evigt liv
 

Christopher Fischer 1565
Jesper Swedberg 1694
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi