Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 298
298      Helig helig helig

John Bacchus Dykes 1861


 
1.
Helig, helig, helig!
Herre Gud allsmäktig!
När den nya dagen gryr, till dig vår lovsång går.
Helig, helig, helig,
nådefull och trofast,
dig vi tillbedja, Gud och Fader vår.

2.
Helig, helig, helig!
Alla frälsta skaror
kasta sina gyllne kronor ned inför din tron,
Inför dig som varit,
är och evigt bliver
änglarna stämma upp sin lovsångs ton.

3.
Helig, helig, helig!
Fast din glans dig döljer,
fastän syndfullt öga här din härlighet ej ser,
evig är din nåd,
din kärlek oförgänglig.
Allgod till stoftets barn du skådar ner.

4..
Helig, helig, helig!
Herre Gud allsmäktig!
Jord och hav och himmel prisa högt din stora nåd.
Helig, helig, helig!
Ingen är din like,
treenig Gud, i visdom och i råd.
 

Reginald Heber cirka 1826
Johan Alfred Eklund 1934
Bearb.

 

 
Se psalm 134 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi