Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Guds ord 202
202      Herre samla nu oss alla

Felix Mendelssohn-Bartholdy 1843


 
1.
Herre, samla nu oss alla
kring ditt dyra nådesord.
Likt ett vårregn låt det falla
på vårt hjärtas torra jord.
Värdes oss din Ande sända
och din eld ibland oss tända.
Låt ett nådens under hända,
Herre, vid ditt rika bord.

2.
Lär oss troget ta till vara
ordet som oss givet är.
Led oss i ditt ljus, det klara,
på den väg som till dig bär.
Håll vårt hjärta för dig stilla,
låt ej otron oss förvilla.
Herre, låt oss ej förspilla
nådens stund som nu är här.
3.
Må vi akta på den tiden
då du söker oss, o Gud.
Snart är nådens dag förliden
och vi får ej flera bud.
O, så hjälp oss nu att höra
vad vår själ kan salig göra.
Öppna du vårt hjärtas öra
och förnim vårt böneljud.
 

Lina Sandell-Berg 1872
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi