Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Nattvarden 221
Samma melodi: 283
221      Vår Herres Jesu nattvard är

Loys Bourgeois 1551


 
1.
Vår Herres Jesu nattvard är
den högtid som jag mest har kär,
när där han står vid hjärtats dörr,
för mig han lever nu som förr.

2.
Var, Jesus, du mitt liv, min tröst,
den gömda pärlan i mitt bröst,
var du min glädje, var min frid,
mitt ljus i denna mörka tid.

3.
Ett ljus som aldrig slocknar här,
ett träd som alltid frukter bär,
en hemlighet som Gud blott vet
är livet i din trofasthet.

4.
Där föddes kärleken till dig
som gick för oss din smärtas stig,
där får jag lära vid din hand
om livets ljus och livets land.
5.
Ditt jubel då med fröjd stäm opp,
du gamla tro, du unga hopp,
du kärlek som av år ej vet
men brinner varm i evighet.

6.
I Jesu namn sjung Jesu pris
i öde land, i paradis,
allt vad som tunga har och röst,
sjung ut ur glädjefyllda bröst!

7.
Halleluja för Herrens bord
i himlen där och här på jord!
Halleluja för dig som kom
och låste upp Guds helgedom!
 

Nikolai Frederik Severin Grundtvig 1843, 1845
Gösta Moliis-Mellberg 1943
Bearb.

 

 
Se psalm 229 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi