Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Nattvarden 217
217      Gud vare lovad

Tysk 1400-talet / Johann Walter 1524


 
1.
Gud vare lovad! Högt ditt namn vi prisar!
Du i nåd oss väl bespisar,
ger oss med livets bröd nytt liv, ny hälsa,
visshet att du vill oss frälsa.
Herre, förbarma dig!
Herre, med ditt dyra kött och blod
trösta, styrk oss, ge förnyat mod
och låt både kropp och själ
så bevaras tryggt och väl.
Herre, förbarma dig!

2.
Du har din kropp för oss i döden givit
och vårt liv har så du blivit.
Ej kunde du oss ge en större gåva
värd att tacka för och lova.
Herre, förbarma dig!
Herre, i din kärlek, ändlöst god,
gav du ut för oss ditt liv, ditt blod,
löste oss ur syndens nät.
Gud i nåd vår skuld förlät.
Herre, förbarma dig!

3.
Gud, ge oss din välsignelse tillika,
låt oss från din väg ej vika
men bli i kärlek, hopp och tro befästa
när vi får din måltid gästa.
Herre, förbarma dig!
Herre, ej din Ande från oss tag,
som oss fostrar, leder dag från dag.
Låt din svaga kristenhet
vinna kraft och enighet.
Herre, förbarma dig!
 

Tysk 1400-talet (vers 1)
Martin Luther 1524 (vers 2-3)
Olaus Petri 1536
Bearb.

 

 
Se psalm 227 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi