Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Glädje och tacksamhet 297
Samma melodi: 134, 139
297      Gud allsmäktige må alla

Philipp Nicolai 1599


 
1.
Gud, allsmäktige, må alla
i vördnad inför dig nedfalla.
Allena dig ske lov och pris.
Evig är din makt och ära
och skapelsen får ditt vittne bära
om att blott du är stor och vis.
Dig lovar kerubim,
dig sjunger serafim.
Hosianna!
Helig är Gud,
all världens Gud,
all krafts, all nåds, all visdoms Gud.

2.
Lova Herren, alla munnar!
Som himlarna hans lov förkunnar
och lyser av hans härlighet,
så skall mänskorna och djuren,
också det minsta i naturen
lovsjunga, Gud, ditt majestät.
Ja, en gång jorden all
helt uppfylld vara skall
av din ära
och sannerlig
lovsjunga dig,
allsmäktig Gud, evinnerlig.
3.
Då skall alla knän sig böja
och jordens folk ditt namn upphöja
på alla språk i jubelsång.
Som ditt folk sitt lov uppsänder,
så hedningar i alla länder
skall också tillbe dig en gång.
Dig, Herre, stor och blid
ske pris till evig tid.
Hosianna!
Helig är Gud,
all världens Gud,
all krafts, all nåds, all visdoms Gud.
 

Samuel Hedborn 1812
Bearb.

 

 
Se psalm 335 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi