Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Guds skapelse 448
Samma melodi: 2, 176Bibeln.se: Ps. 24
448      Vår stora vida jord

Jakob Regnart 1574


 
1.
Vår stora vida jord
och allt som härpå bor,
med alla hav och länder
har Gud i sina händer,
och fjärran liksom nära
förkunnar allt hans ära.

2.
Ett ord ur Herrens mun
har jordens fasta grund
och djupa vatten danat,
dess väg i rymden banat
och rest dess berg som stoder
högt över hav och floder.

3.
Du Herre, vem skall få
din helga boning nå?
Vem kan väl i din kyrka
dig rent och värdigt dyrka?
Vem finns som rätt dig prisar
och trohet dig bevisar?
4.
Den som sig håller fri
från synd och hyckleri
ej orätt har för händer
och ej sitt hjärta vänder
till falsk och fruktlös lära,
men vill Guds sanning ära.

5.
Han skall i sanning få
välsignelse och så
i Kristus salig bliva,
som vill sin nåd oss giva
och våra brister helar
fast vi i svaghet felar.

6.
Låt oss ha honom kär,
som ärans konung är.
I allmakt hög han glänser,
i välde utan gränser.
Han kan vår själ försvara
och i sin hand bevara.
 

Haquin Spegel 1688
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi