Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Kallelse och efterföljd 409
Bibeln.se: Luk. 14:16-24
409      Ack hur sig mången utesluter

Nederländsk 1539 (?) / J. C. F. Haffners svenska koralbok 1820


 
1.
Ack, hur sig mången utesluter
från himmelrikets högtidsbord
och fröjdas fåfängt när han njuter
av det han vann på denna jord.
Sin makt, sitt hus, sitt gods, sin brud
han älskar mer än Herren Gud.

2.
Och om så högt av dig de skattas,
din vinst, din lust, ditt tidsfördriv,
du inser inte att dig fattas
den bästa delen av ditt liv.
Nej, Jesu fröjd hör ej den till
som ej till honom komma vill.

3.
Han kommer till din dörr och klappar,
och vägrar du att låsa opp,
betänk, att honom du borttappar,
med honom salighetens hopp.
Men öppnar du för honom, då
skall han i kärlek till dig gå.
4.
Ja, in han träder i ditt hjärta
och håller nattvard med dig där,
förjagar all din nöd och smärta
med trösten som han till dig bär,
och du förenas som hans brud
i outsäglig fröjd med Gud.

5.
Men visar du hans ord tillbaka
när nu han bjuder dig till sig
att med de frälsta där få smaka
hur mild och god han är mot dig,
för evigt skall du sakna då
hans nattvard, käre, tänk därpå!
 

Svensk före 1742
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi