Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Kyrkoårets slut 138
Samma melodi: 123, 192, 228, 259, 382, 737Bibeln.se: Matt. 25
138      Nu dagen är till ända

Melchior Teschner 1615


 
1.
Nu dagen är till ända
och natten förestår.
Håll era lampor tända
när timmarna förgår.
Långt innan morgon bräcker
skall allt bil uppenbart.
Se till att oljan räcker:
vår brudgum kommer snart.

2.
Ni visa jungfrur, vaka
att honom ta emot.
Stor sällhet skall ni smaka
med sång och jubelrop.
Ty bröllopsfesten stundar,
se, porten öppnad är,
och väktarna förkunnar
att brudgummen är här.
3.
Nu kommer glädjens timma,
och efter kors och kval
skall fröjdefacklor brinna
i Herrens bröllopssal.
Och den som i förbidan
har hållit ut i tro
skall snart vid Lammets sida
stå inför Faderns tron.

4.
O Jesus, du min längtan,
låt mörkret bli till ljus,
och stilla all min trängtan
i glädje utan slut.
Jag vet att du skall komma
i min förlossningstid
och ge åt dina fromma
en oförgänglig frid.
 

Laurentius Laurentii 1700
Karl-Gustaf Hildebrand 1978

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi