Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Advent 14
Bibeln.se: Luk. 3
14      En man blev sänd

Jaap Geraedts 1973

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.
 
1.
En man blev sänd
med ett budskap till sitt folk
att ta emot sin Herre.
Johannes var hans namn.
Av Gud han sändes.
Johannes var hans namn

2.
Han döpte folket.
Han gick i torftig skrud.
Han var profet. Hans stämma
ljöd stark från öknens rand.
Vad gällde ropet,
hans rop från öknens rand?

3.
Så stod det skrivet:
Berg, sjunk, och höj dig dal!
Gör port och dörrar vida
och jämna stig, din väg!
Så stod det skrivet:
Gör jämn din stig och väg!
4.
Låt otron vika,
ditt sinne vänd mot Gud,
allena honom tjäna,
för honom böj dig ned.
Ja, frukta Herren,
för honom böj dig ned.

5.
Och med varandra
ni dela skall ert bröd.
Den ena må den andra
Guds goda gåva ge.
Ja, dela med er
av gåvorna Gud ger.

6.
O hör, ni mänskor,
nu är er konung här.
Till liv förutan like
i dag han kallar er.
Guds Son Messias
är här och kallar er.
 

Huub Oosterhuis 1962, 1973
Hjalmar Krokfors 1979

 

 
Se psalm 12 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi