Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Tvivel och tro 339
Samma melodi: 165, 248, 399Bibeln.se: Mark. 1:37
339      Mästare alla söka dig

Ludvig Matthias Lindeman 1840


 
1.
Mästare, alla söka dig,
uppenbart eller förteget:
gamla som tryggt gå trampad stig,
unga som dröja på steget.
Känd eller okänd väg vi gå,
tidigt och sent till dig ändå,
trötta på allt vårt eget.

2.
Läkare, du som bäst förstår
vad för vår läkedom kräves,
hela vårt släktes öppna sår,
låt oss ej blöda förgäves.
Herre, är allt dig underlagt,
säg blott ett ord, ett ord med makt,
bjud, och vår krankhet häves.

3.
Mästare, du som vet hur tungt
tvivlet kan trycka och tära,
möt det som fordom, fast och lugnt,
borgesman själv för din lära.
Klarna skall livets mål och grund
om endast du en salig stund
kommer oss mänskligt nära.

4.
Herre, du hör vad hjärtat ber
även när läpparna häda.
Högvisa män du sett och ser
hemligt din tröskel beträda.
Kraft, som vart band i vanvett bräckt,
måste i ödmjuk tjänardräkt
tämd av din röst, sig kläda.

5.
Flockvis vi ryckas hit och dit
om ej du ensam får råda.
Sinnenas uppror, viljans split
nesa och nederlag båda.
Härlige, höge hövitsman,
samla oss du och för oss an,
låt oss din seger skåda.

6.
Konung, vi ville gärna tro
vad om ditt rike förtäljes.
Aldrig vårt hjärta finner ro
förrän där inne det dväljes.
Därför vi alla söka dig.
Själarnas herde, sök du mig.
Aldrig jag når dig eljes.
 

Karl Gustaf Emil Liedgren 1919

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi