Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Pingst 110
110      Ande nådens källa

Johann Crüger 1648, 1653


 
1.
Ande, nådens källa,
låt din fullhet välla,
kom och hos oss bliv.
Du som plågan släcker
och i hjärtat väcker
kärlekseld och liv,
lär min svaga röst och tunga
att din kraft och nåd besjunga.

2.
Kom, Guds dyra gåva,
tröst och hjälp mig lova,
väck på nytt min tro.
Se, min längtan tär mig,
fyll mig nu och bär mig,
ge min ängslan ro.
Hör, jag ber dig att du låter
mig få liv och styrka åter

3.
Jagad söker hjorten
trygga tillflyktsorten,
vill till vattnet nå.
Och som hjorten trängtar,
så vårt hjärta längtar
att Guds frälsning få,
söker i de torra landen
livets flod och kraft av Anden.
4.
Kom i pingstens skyar,
du som mig förnyar
genom Jesu blod.
Ande av Guds enhet,
ge mig sinnets renhet,
trofasthet och mod.
Styrk mig att din vilja göra
när mig ondskan vill förföra.

5.
Styr mig på min bana
bort från syndig vana.
Låt mig, där jag går,
trots betryck och fara
trygg med dig få vara
tills jag himlen når.
Där skall jag med frigjord tunga
evigt halleluja sjunga.
 

Johann Franck 1653
Petrus Brask 1690
Bearb.

 

 
Se psalm 119 i finska psalmboken
Johann Crüger i Wikipedia

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi