Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Det eviga livet Döden och evigheten 561
Samma melodi: 130, 309, 563
561      Jag vet mig en sömn i Jesu namn

Heikki Klemetti 1904

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.
 
1.
Jag vet mig en sömn i Jesu namn
när döden mitt timglas tömmer.
Mig redes en bädd i jordens famn,
så moderligt hon mig gömmer.
Min själ är hos Gud i himmelrik
och där sina sorger glömmer.

2.
Jag vet mig en afton full av ro
och längtar från jordens strider.
Som fågeln vänder till tryggat bo
när dagen mot skymning skrider,
så vill även jag min vila nå
och somna i frid omsider.

3.
Jag vet mig en morgon skön och ljus
med sång i de gröna lunder,
då kommer till mig från himlens hus
Guds Son i gryningens stunder
och väcker mig upp ur dunkel natt
till eviga livets under.
4.
Den morgonen är mitt hjärtas fröjd
och ofta på den jag tänker.
Som lärkan sjunger i himlens höjd
och rymden i solljus blänker
så vill ock mitt hjärta prisa högt
dig, Gud, som all tröst mig skänker.

5.
Då kallar Guds Son från död och grav
med bjudande stämma alla.
Då viker mörkret från land och hav,
vart hinder Gud låter falla,
då ropar min Herre: Res er upp,
till liv får jag nu er kalla!

6.
Och himmelens portar öppnas då,
då samlas de frälstas skara.
Gud, låt oss i nåd det landet nå
där själv du är solen klara.
Gud, skänk oss din nåd för Kristi skull
att evigt hos dig få vara.
 

Magnus Brostrup Landstad 1851
Oskar Wågman 1911
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi