Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Morgon och afton 521
Samma melodi: 517
521      När allt omkring mig vilar

Tysk folkmelodi 1400-talet / Heinrich Isaac 1495


 
1.
När allt omkring mig vilar,
till dig min ande ilar,
o Gud, och lovar dig.
När dagens larm försvinner
och jag mig ensam finner,
är du, barmhärtige, hos mig.

2.
När mörker jorden höljer
och all dess prakt fördöljer,
jag till ditt rike ser.
Jag ser det kring de dina
av nåd och sanning skina
uti ett ljus som ej går ner.
3.
Det ljuset hos mig bliver,
då natten mig omgiver,
därvid jag somnar in.
Därvid jag vaknar åter,
så länge du mig låter
här fostras att bli evigt din.

4.
Låt mig din nåd ej sakna,
tills jag en gång får vakna,
där själv du solen är,
där jag på dig blott aktar,
ditt anlete betraktar
och får dig ständigt vara när.
 

Frans Michael Franzén 1814, 1818

 

 
Se psalm 562 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi