Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Trons mysterium Lovsång 812
Bibeln.se: Ps. 92
812      Det är gott att tacka Herren

Curt Lindström 1985


 
Omkväde
Det är gott att tacka Herren
och att lova ditt namn, du den högste.
Psalmton
1. Att var morgon förkunna din nåd
och var natt din trofasthet

2. till toner av tiosträngad harpa,
till lyrans klang.

3. Dina gärningar, Herre, ger mig glädje,
jag jublar över vad du har gjort.

4. Herre, vilken storhet i ditt verk,
vilket djup i dina planer!

5. Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
 

Ps 92

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi