Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Guds treenighet 147
147      Allena Gud i himmelrik

Gammalkyrklig Gloriahymn – sekvens / Nicolaus (Tech) Desius 1520-talet, 1539


 
1.
Allena Gud i himmelrik
må lov och pris tillhöra
för all den nåd han kärleksrik
med oss har velat göra.
Han jorden skänkt stor fröjd och frid.
Så låt oss alltid glädjas vid
Guds nåd och goda vilja.

2.
Gud Fader, nu vi tillber dig
och högt ditt namn vi lovar,
du som av kärlek, innerlig,
oss med allt gott begåvar.
Du har allt skapat i din makt,
du känner allt vi tänkt och sagt.
Väl den som rätt dig fruktar.
3.
Guds ende Son, o Jesus Krist,
Guds lamm, för oss utgivet,
din död på korset har förvisst
åt oss förvärvat livet.
I dig har vi vår salighet,
vårt hopp i tid och evighet.
Vi på din nåd förtröstar.

4.
Guds Ande, gör mig stark och from,
förnöjd och oförfärad.
Gör hjärtat till en helgedom,
där Gud i allt blir ärad.
Giv stöd, giv tröst i all vår brist,
styrk oss i tron på Jesus Krist
i dag och alltid. Amen.
 

Nicolaus (Tech) Desius 1520-talet
Vers 4 Joachim Slüter 1525
Till svenska senast 1567
Bearb.

 

 
Psalmkommentar
Se psalm 128 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi