Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Det eviga livet Döden och evigheten 563
Samma melodi: 130, 309, 561
563      En dalande dag och en flyktig stund

Heikki Klemetti 1904

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.
 
1.
En dalande dag och en flyktig stund
är människans levnad i tiden.
Och släktena skiftar som löv i lund
när sommarens tid är förliden.
Så ändas vårt liv, och en bortglömd grav
är allt som är kvar efter striden.

2.
Och dock är jag hoppfull och oförskräckt
och väntar i stillhet förskoning.
I liv och i död är en hand mig räckt,
som bjuder mig frid och försoning.
Ty Kristus, Guds Son, har berett åt mig
hos Fadern i himlen en boning.

3.
Väl ingen i världen så trång och låg
har skymtat hans strålande salar,
och endast i aningen själen såg
den glansen i tårarnas dalar.
Men vägen, men vägen, den ligger klar
i Jesus och ordet han talar.

4.
Ja, Jesus är vägen, vår frid är han,
Guds levande ord åt oss givet.
Han ensam de villade leda kan,
och sanningen är han och livet,
och allt vad jag syndat min levnads dag
i honom försonat är blivet.

5.
Så somnar jag glad i ditt helga namn.
Du vakar tills dagen sig tänder.
När morgonen ljusnar jag funnit hamn
och vila vid hemlandets stränder.
Då fattar jag med outsäglig fröjd
min Frälsares sårmärkta händer.
 

Johannes Johnson 1906
Oscar Hallberg 1920
Oscar Mannström 1920
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi