Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Guds värld Tider och stunder 924
924      Nu lyser våra backar

Knut Grüssner 1985


 
1. Nu lyser våra backar
av vivans gula kalk,
nu blommar sommarns ängar
av örter tusenfalt.
Och vågen blå mot röd granit
och mitt i byn vår kyrka vit,
här är nu glädjens färger,
här är nu glädjens färg.

2. Nu sjunger varje mänska
med stämma ren och klar,
från fjärdar, berg och skogar
det brusar nu till svar.
Hör ejderns rop från bådans häll
och näktergal i sommarkväll.
Här är nu glädjens röster,
här är nu glädjens röst.
3. Nu strömmar det av värme
från sol till lövad äng
och livets vatten sköljer
i ljumma sommarregn.
Se svalans flykt i sunnanvind
och grönskans ljus i björk och lind.
Här är nu glädjens vindar,
här är nu glädjens vind.

4. O du, min Gud, som skapat
allt vackert med din hand,
jag vill så gärna vandra
din stig längs livets strand.
Du räknar alla sandkorn där,
för allting lika viktigt är.
Här är nu glädjens budskap,
här är nu glädjens bud.
 

Göran Andersson 1985

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi