Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Välsignelse av skola 757
Samma melodi: 39, 182, 316, 504, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 758, 759, 760, 761
757      Gud välsigna denna skola (v. 2)

Johann Schop 1642


 
1.
Herre, du bär jord och himmel,
du bär livet i din famn.
Du ger mening åt vår strävan,
ser oss alla, vet vårt namn.
Vi får lämna allt vi gör
i din hand, du som oss hör,
du som hjälper oss i nöden
och som leder våra öden.

2.
Gud, välsigna denna skola,
gör dess stämning rik och varm.
Låt oss alla, barn och unga,
känna att din starka arm
håller om oss där vi går.
När vi eget ansvar får,
när vi nya saker lär oss,
då är du den kraft som bär oss.
3.
Våra lärare vi ber för:
Gud, välsigna dem också.
Låt de frön som de planterar
småningom sin mognad nå.
Ge dem vishet, så att de
vars och ens behov kan se.
Hjälp oss alla, Gud, att våga
ta till vara vår förmåga.

4.
Herre, du som skapat allting,
du vår tillflykt och vår tröst,
vi vill sjunga till din ära,
glädjen bär vår sång, vår röst.
Du är Herren, du är här.
Du är den som var och är.
Dig vi tillhör hela livet.
Tack för allt som blir oss givet.
 

Niilo Rauhala 2003
Catharina Östman 2003

 

 
Se psalm 847 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi