Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Morgon och afton 522
522      Bliv du hos mig

William Monk 1861


 
1.
Bliv du hos mig, ty afton kommen är.
Skuggorna faller, Herre, var mig när.
Ingen som tröstar har jag utom dig.
Hjälplösas tillflykt, kom och bliv hos mig.

2.
Hastigt förgår mitt liv, det är så kort.
Jordlivets glädje, ack, den bleknar bort.
Allting försvinner, allting växlar här.
Du är densamme, Herre, bliv mig när.

3.
Invid din sida intet ont mig når.
Smärtan du lindrar, torkar sorgens tår.
Var är din udd, din seger, död och grav?
Herren är hos mig, är min käpp och stav.

4.
Herre, ditt kors låt för mitt öga stå,
när genom dödens dal jag sist skall gå.
Skuggorna flyr för ljuset ifrån dig.
I liv och död, o Jesus, bliv hos mig.
 

Henry Francis Lyte 1847
Anna Ölander 1900

 

 
Psalmkommentar
Se psalm 555 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi